Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om tillstånd till avloppsreningsanläggning för Mälarenergi Vatten AB

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, har den 17 januari 2023 beslutat att meddela Mälarenergi Vatten AB tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken

till avloppsreningsanläggning på fastigheten Skultuna Prästgård 1:219 i Västerås kommun, samt utsläpp av avloppsvatten till Svartån. Tillståndet gäller för en maximal genomsnittlig veckobelastning motsvarande 6 000 personekvivalenter.

Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17 i Uppsala och Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Port-Anders gata 3, Ingång T3, Västerås. Aktförvarare är Lena Thorén-Schweitz.

Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 31 januari 2023, då delgivning anses ha skett. Ange diarienummer 551-9579-2021.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000