Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om bildande av naturreservatet Gårdskärskusten i Älvkarleby och Tierps kommuner

Länsstyrelsen i Uppsala län har den 10 januari 2023, med stöd av 7 kap. 4§ miljöbalken, beslutat Gårdskärskusten i Älvkarleby och Tierps kommuner som naturreservat.

Samtidigt har en skötselplan för reservatet fastställts. Beslutet hålls tillgängligt på Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17 i Uppsala. Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 19 januari 2023, då delgivning ska anses ha skett. Ange diarienummer 511-4290-12.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000