Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse om slutlig rösträkning av 2022 års allmänna val

Länsstyrelsen i Uppsala län genomför slutlig rösträkning av de röster som avgivits vid årets val till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige inom Uppsala län.

Rösträkningen sker på Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10 i Uppsala, med början måndagen den 12 september 2022, kl. 10.00.

Räkningen inleds med att rösterna för riksdagsvalet räknas, därefter rösterna för val av kommunfullmäktige och slutligen regionfullmäktige.

LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000