Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Upplösning av Östervåla Viltvårdsområde

Östervåla Viltvårdsområdesförening har ansökt om upplösning av
föreningen.

Länsstyrelsen har den 15 juni 2022 beslutat att Östervåla Viltvårdsområde ska upphöra och viltvårdsområdesföreningen upplösas. Beslutet delges fastighetsägare och medlemmar genom
kungörelsedelgivning enligt 49 § första stycket 2 delgivningslagen (2010:1932). Meddelande om detta har även införts i Post- och Inrikes Tidningar. Enligt 51 § delgivningslagen anses delgivning ha skett när två veckor har förflutit från beslutet om kungörelsedelgivning.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000