Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillstånd till utsläpp av renat avloppsvatten

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, har den
9 maj 2022 fattat beslut om att meddela Trosa kommun (orgnr 212000-2957),
tillstånd till utsläpp av renat avloppsvatten från Trosa avloppsreningsverk,
fastigheten Världens ände 1, i Trosa kommun. Tillstånd ges till och med den
31 december 2026.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17 i
Uppsala och på Tekniska kontoret, Västra Långgatan 5 i Trosa. Aktförvarare
är Linda Näslund.


Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 23 juni 2022, då
delgivning anses ha skett. Ett överklagande ska vara skriftligt och sändas till
Länsstyrelsens i Uppsala län, 751 86 Uppsala eller via e-post:
uppsala@lansstyrelsen.se. Ange diarienummer 551-8864-20.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000