Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fastställande av bevarandeplan för Natura 2000-området Rönnfjärdsskogen i Tierps kommun

Länsstyrelsen i Uppsala län har den 3 juni 2022, med stöd av 17§ förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken med mera

beslutat att fastställa bevarandeplan för Natura 2000-området Rönnfjärdsskogen i Tierps kommun, Uppsala län (SE0210375). Beslutet (dnr 511-460-22) hålls tillgängligt på Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17 i Uppsala.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000