Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillstånd enligt miljöbalken

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, har den 25 maj 2022 beslutat att meddela Biototal biogödsel AB tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till verksamhet på fastigheten Krista 2 i Västerås kommun.

Tillståndet omfattar mottagning, lagring och förädling av maximalt 8 500 ton kvävevatten per år. Producerad mängd förädlat kvävevatten får uppgå till högst 8 900 ton per år.

Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17 i Uppsala och Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Port-Anders gata 3, ingång T3, i Västerås. Aktförvarare är Lena Thorén-Schweitz.

Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 15 juni 2022, då delgivning anses ha skett. Ange diarienummer 551-5297-2021.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000