Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Slutliga villkor för utsläpp av kväveoxider

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, har den 25 maj 2022 beslutat om slutliga villkor gällande utsläpp av kväveoxider i tillståndet för Eskilstuna Pastorat på fastigheten Åsbymon 1:23 i Eskilstuna kommun.

Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17 i Uppsala och Eskilstuna kommun, Stadshuset (stadshusets reception), Fristadstorget 1. Aktförvarare är Jonny Pettersson.

Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 8 juni 2022, då delgivning anses ha skett. Överklagan ska vara skriftlig och sändas till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Uppsala län, 751 86 Uppsala eller via e-post till uppsala@lansstyrelsen.se. Ange diarienummer 551-7247-2021.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000