Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fördelning av fasta valkretsmandat inom valkretsarna i Uppsala läns regionfullmäktige

Länsstyrelsen fördelar, med stöd av bestämmelserna i 4 kap. 10 § vallagen (2005:837)

de 90 fasta valkretsmandaten inom valkretsarna i Uppsala läns regionfullmäktige enligt beslut 2022-04-29.

Norra kretsen 16 fasta mandat, mellersta kretsen 58 fasta mandat, södra kretsen 16 fasta mandat.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000