Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om slutliga villkor med begränsningsvärden avseende utsläpp av lakvatten

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, har den 1 april 2022 meddelat slutliga villkor med begränsningsvärden avseende utsläpp av lakvatten från Stena Recycling AB:s avfallsanläggning på fastigheterna Hallsta 3:6 och Frössvi 3:2 i Hallstahammars kommun.

Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17 i Uppsala och på
Bygg och miljöförvaltningen, Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar. Aktförvarare är
Anders Östlund.

Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 14 april 2022, då delgivning anses ha skett. Ange diarienummer 551-6773-2019.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000