Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Jakttider och fällavgifter för älg i Uppsala län 2020-2021

Beslut om jakttider för älg samt fällavgifter i Uppsala län

Länsstyrelsen har den 10 augusti 2020 beslutat om jakttider för älg samt fällavgifter i Uppsala län inrättade älgförvaltningsområden under jaktåret 2020/2021 för befintliga älgjaktsområden som registrerats av Länsstyrelsen. Beslutet (dnr 218-5324-2020) finns tillgängligt hos Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17, 751 86 Uppsala och på Länsstyrelsens webbplats: www.lansstyrelsen.se/uppsala Länk till annan webbplats..

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000