Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Gårdskärskusten

Länsstyrelsen i Uppsala län har tagit fram ett förslag till nytt beslut och ny skötselplan för naturreservatet Gårdskärskusten i Älvkarleby och Tierps kommun

Länsstyrelsen i Uppsala län har tagit fram ett förslag till nytt beslut och ny skötselplan för naturreservatet Gårdskärskusten i Älvkarleby och Tierps kommun.

Sökes för delgivning: Delägare i marksamfälligheterna Gårdskär S:1 (vägar) och Gårdskär S:2 (vägar). Sakägare inom naturreservatet, enligt områdesavgränsning i nedan angivna handlingar, bland annat delägare i dödsbon och rättighetsinnehavare till byggnader samt delägare i markavvattningsföretagen Gårdskär-Sjöängens dikningsföretag av år 1938 i Älvkarleby socken, Fårskärs dikningsföretag av år 1939 i Älvkarleby socken och Gårdskär-Backängens torrläggningsföretag av år 1939 i Älvkarleby socken.


Handling som delges: Föreläggande att yttra sig över förslag till beslut om bildande av naturreservatet Gårdskärskusten i Älvkarleby och Tierps kommun, dnr 511-4290-12. Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17 i Uppsala (tel. 010-22 33 000).

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000