Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fastställande av bevarandeplan för Natura 2000-området Runhällen i Heby kommun

Länsstyrelsen i Uppsala län har den 8 december 2021 beslutat att fastställa bevarandeplan för Natura 2000-området Runhällen i Heby kommun, Uppsala län.

Länsstyrelsen i Uppsala län har den 8 december 2021, med stöd av 17§ förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., beslutat att fastställa bevarandeplan för Natura 2000-området Runhällen i Heby kommun, Uppsala län (SE0210374). Beslutet (dnr 511-4948-21) hålls tillgängligt på Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17 i Uppsala.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000