Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fällavgifter för älg

Länsstyrelsen i Uppsala län har den 28 juni 2021 beslutat om fällavgifter för älg

Fällavgifterna gäller i Uppsala län inrättade älgförvaltningsområden under jaktåret 2021/2022 för befintliga älgjaktsområden som registrerats av Länsstyrelsen.

Beslutet, dnr 218-5094-2021, finns tillgängligt hos Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17, 751 86 Uppsala och på Länsstyrelsens webbsida: www.lansstyrelsen.se/uppsala.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000