21 aug 2024 klocka 13.00 - 17.00

Utformning av livsmedelsgodkänd lokal och tillverkning i eget kök

Kollage med olika livsmedel: korv, bröd, honung, hamburgare med mera.

Ska du starta ett livsmedelsföretag eller förändra det du har? Då är detta kursen för dig! Du får veta mer om anmälan och godkännande av livsmedelsanläggning, checklistor, exempel på lokaler, hur du hittar mera information och hur problem kan lösas.

Målgrupp: små till medelstora livsmedelsföretagare som vidareförädlar egenproducerade råvaror.

Diplom delas ut till alla deltagare.

Kursledare: Per Nilsson från Profox Länk till annan webbplats..

 • Begreppet "utan viss kontinuitet och utan viss organisation", som medför att ingen anmälan eller tillstånd behövs
 • Skillnaden mellan anmälan för primärproduktion och steget därefter, vilka myndigheter som är inblandade, hur det går till, vilka uppgifter som krävs och var gränsdragningarna är
 • Lokal som huvudsakligen används för bostadsändamål, där även eget kök ingår – vad gäller, hur kan man göra, finns det några krav på lokalerna, vad får man göra och vilka livsmedel får man hantera, vad brukar myndigheterna säga, hur är det med husdjur och andra personer i hushållet?
 • Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning till kommunen eller ansökan om godkännande till Livsmedelsverket, hur detta går till
 • Undantagen från godkännande av anläggningar med animala livsmedel och då anmälan kan ske till kommunen
 • Vad gäller för ekonomibyggnader kontra bygglov?
 • Krav på dricksvatten för egen vattentäkt, undantag från dricksvattenkraven, anmälan om registrering till myndigheten i kommunen eller möjligtvis Livsmedelsverket, hur begär man undantag, om provtagning och provtagningsplan
 • Krav på enskilda avloppsanläggningar, vad säger lagstiftningen, var sker anmälan eller ansökan, hur ska det gå till?
 • Utformning av lokal för förädling, gårdsbutik, gårdscafé, gårdsrestaurang, allt beroende på önskemål från deltagarna (detta kan anpassas efter presentation från början av kursen)
 • Utformning efter vad lagstiftningen säger för olika typer av livsmedelsverksamheter, efter hur verksamheterna praktiskt ska bedrivas, hur livsmedelssäkerheten ska säkras, hur myndigheterna brukar tolka livsmedelslagstiftningen
 • Lokaler för alla typer av livsmedelshantering kan tas upp, presentationen kommer att anpassas efter de behov som kursdeltagarna har
 • Arbete i grupp avseende utformning av lokaler, tankar som deltagarna har, vad som kan genomföras, hur lokalerna ska se ut, kan jag jobba inne eller ute?
 • Utformning av lokal avseende ventilation, ytmaterial för golv, väggar, tak och inredning (även om maskiner och redskap). Kursdeltagarna kan ställa frågor om arbetsmiljö
 • Exempel ges på kombinationsverksamheter, hur lokaler kan se ut, både med skisser och bilder
 • Kursdeltagarna kan ställa frågor om miljölagstiftning gällande lokaler och eventuell utformning
 • Krav på kompost och avfallshantering och eventuella behov av lokaler eller utrustning

Dagen efter denna kurs arrangerar länsstyrelsen även en annan kurs för livsmedelsföretagare:

Riskklassning, egenkontroll och städrutiner

Logptyp för ÄT Uppsala län (en gaffel omgiven av korv, säd, morot och fisk) samt EU:s logotyp med gula stjärnor på blå bakgrund och texten "Europeiska jodrbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden".
Var:
Scandic Nord, Uppsala
Kostnad:
500 kronor inklusive matigt fika
Sista anmälningsdag:
07 aug 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 6 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 7 augusti klockan 23.59.

Personnummer på deltagarna behövs för att länsstyrelsen ska kunna redovisa till EU. Om du inte anger personnummer här kommer du behöva lämna det i ett senare skede.
Jag har eller ska starta företag * (obligatorisk)
Jag har eller ska starta företagKontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss