22 aug 2024 klocka 08.00 - 12.00

Riskklassning, egenkontroll och städrutiner

Kollage med olika livsmedel: korv, bröd, honung, hamburgare med mera.

Lär dig mer om livsmedelshygien och hur din livsmedelsverksamhet kan göras enklare
och även för det du planerar att göra. Känn dig säkrare och förstå hur du lättare kan
uppnå god livsmedelshygien.

Vi tar upp vad livsmedelshygien är och hur detta kan hjälpa dig, visa hur du hittar mera
information och hur olika problem kan lösas. Allt kanske vi inte hinner med på kursen och då kan du ringa efteråt. Diplom delas ut till alla deltagare.

Målgrupp: små till medelstora livsmedelsföretagare som vidareförädlar egenproducerade råvaror.

Kursledare: Per Nilsson från Profox Länk till annan webbplats..

 • Hur avgiftssystemet ser ut med avgifter för anmälan/ansökan, kontroller, extra kontroller och andra avgifter
 • Hur systemet med riskklassningen är utformat och hur beräkningar går till. Livsmedelsverket har flera olika beräkningsmodeller där flera av dessa kan bli nödvändiga att använda för en företagare
 • Hur det är med kombinationsverksamheter där företagare håller på med flera olika typer av verksamheter och hur det påverkar avgifterna
 • Hur riskklassningen ska fyllas i, vilka rutor som ska kryssa och vilka som inte ska det
 • Hur avgifterna kan räknas ut med antalet kontrollbesök på 5 år
 • Hur lång tid ett kontrollbesök kan vara och hur myndigheterna bestämmer sina timavgifter
 • Vad som menas med avvikelser, uppföljande kontroller och extra avgifter
 • Hur avgifterna kan begränsas genom god egenkontroll och förstå vad myndigheterna kontrollerar och sätter avgifter på
 • Ska beslut man ser felaktiga överklagas eller finns det andra sätt att jobba på?
 • Arbete i grupp med att fylla i om riskklassning för att få fram sin kontrolltid. Detta gäller både för de som inte har gjort det och de som redan har lämnat uppgifter (för att kontrollera att avgifterna har blivit rätta)
 • Livsmedelshygien med vad egenkontroll kan innehålla och utformas, särskilt tas upp om spårbarhet och återkallelse, rengöring, eventuell provtagningsplan, temperaturer och hållbarhet men även andra delar som personlig hygien, skadedjur och skadeinsekter, mottagningskontroller, transporter, kortare info om hur etiketter ska se ut
 • Rengöring tas särskilt upp med diska för hand kontra diskmaskin, när är en skärbräda ren, trä kontra plast, kan man diska i beredningslokal, ska desinfektionsmedel användas, hur tvättar man händerna så att de verkligen blir rena, krav på hantering av kemikalier
 • Information om mikroorganismer som har betydelse för deltagarnas verksamhet och hur dessa hanteras
 • Frågor kan ställas om fyllning av förpackningar och återvinning
 • Deltagarna kan ta med sig sina kontrollprogram + HACCP-system och få synpunkter på dessa – detta sker gruppvis

Dagen innan denna kurs arrangerar länsstyrelsen även en annan kurs för livsmedelsföretagare:

Utformning av livsmedelsgodkänd lokal och tillverkning i eget kök

Logptyp för ÄT Uppsala län (en gaffel omgiven av korv, säd, morot och fisk) samt EU:s logotyp med gula stjärnor på blå bakgrund och texten "Europeiska jodrbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden".
Var:
Scandic Nord, Uppsala
Kostnad:
500 kronor inklusive matigt fika
Sista anmälningsdag:
08 aug 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 10 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 8 augusti klockan 23.59.

Personnummer på deltagarna behövs för att länsstyrelsen ska kunna redovisa till EU. Om du inte anger personnummer här kommer du behöva lämna det i ett senare skede.
Jag har eller ska starta företag * (obligatorisk)
Jag har eller ska starta företagKontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss