11- 12 jun 2024 klocka 09.00 - 16.00

Forum för jordhälsa

En liten planta i jord träffas av solens strålar.

Foto: Mostphotos

Välkommen till två dagar med föreläsningar på Bona Gård. Fokus ligger på kunskapsutveckling kring jordhälsa i kombination med demo-odlingar och fältstudier.

Under två heldagar fördjupar vi oss i hållbara jordbruksmetoder med fokus på jordhälsa. Upplägget är föreläsningar med kunskapsutveckling kring jordhälsa i kombination med visningar av fältstudier och demo-odlingar.

Ämnen som tas upp är grödans upptag och utnyttjande av olika former av kväve och dess inverkan på växternas tillväxt och utveckling. Hur man kan minska förluster av växtnäring och växtskyddsmedel i miljön och samtidigt effektivisera gårdens lönsamhet. Hållbart nyttjande av vatten, markens produktionsförmåga och ökad kolinlagring samt presentation om hur man kan följa upp sina odlingsstrategier.

Vi ser att det finns ett starkt behov i ämnet och öppnar upp för dialog och kunskapsutbyte. Målgruppen för dagarna är alla som har sin verksamhet i jord , det vill säga hela spektrat från konventionella spannmålsodlare till ekologiska grönsaksodlare. Att ta del av lösningar och metoder för att minska sin kostnadsmassa över tid samtidigt som betydande miljövinster kommer att uppnås, vilket i förlängningen leder till en mer hållbar livsmedelsförsörjning.

Arrangör

Bona Gård. Länsstyrelsen Stockholm är medarrangör.

Anmälan

Läs mer och anmäl dig på Bona gårds webbplats Länk till annan webbplats.

Var:
Bona Gård på Munsö, Ekerö
Kostnad:
Se priser på anmälningssidan
Sista anmälningsdag:
03 jun 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss