Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

28 aug 2024 klocka 08.30 - 16.30

Att nå fler med föräldraskapsstöd

Människor som umgås i ett trapphus samt text: "Föräldraskapsstöd bör förutom barnets rättsliga förälder, föräldrar eller vårdnadshavare även erbjudas andra närstående vuxna som barnet betraktar som förälder eller som på annat sätt är viktiga för att främja barnets hälsa och utveckling" - En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd

Välkomna till en dag som ger inspiration och kunskap om verktyg för att nå fler med ett stärkt föräldraskapsstöd. Dagen erbjuder föreläsningar och goda exempel på metoder som kan stärka frisk- och skyddsfaktorer i föräldrarollen för att barn och unga ska ges goda uppväxtvillkor.

Program och innehåll

Program

08.30 Fika

9.00 Inledning – Anna Haid, samordnare för brottsförebyggande föräldraskapsstöd, Mikaela Baum, utvecklingsledare FoU-S samt Camilla Fröjdman Ahltin, länssamordnare för familjecentralerna

9.10 Vad är ett bra föräldraskapsstöd och hur kan vi nå fler?

Nå ut med föräldraskapsstöd genom tillitsfull kommunikation nära berörda målgrupper – Tony Bohman, utredare - Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Den sociala barn- och ungdomsvårdens brottsförebyggande arbete och stöd till föräldrar - Pär Alexandersson, utredare, Socialstyrelsen

10.00 Workshop 1: Hur arbetar ni med temat och vad saknas?

10.30 Paus

10.50 Föräldrarnas egna perspektiv: ”Oroa dig inte mamma, det är bara skottlossning” - Lina Devgun, utvecklingsledare, Länsstyrelsen i Stockholm

11.20 FFT - Funktionell familjeterapi, Familjer med ungdomar med utåtagerande beteenden - Pirkko Uusitalo, socionom och familjebehandlare, Uppsala kommun

11.40 Ett stöd för att nå alla? - Perspektiv från föräldrar med kognitiva svårigheter - Sandra Melander, metodutvecklare och socionom SUF-kunskapscentrum och Caroline Ångman, samordnare och socionom Knivsta familjecentral

12.10 Lunch

13.00 Hur identifierar riskfaktorer och hur når vi fram med tidigt stöd ? - Maria Engström, forskare och vårdutvecklare, Centrala barnhälsovården, Eva Morell projektledare VäntaBarnsäkert

13.40 Två Familjebehandlares perspektiv - Hur tar vi behoven vidare och vilka verktyg och metoder har vi för att nå fler -Karin Tengstrand och Sofia Höglund, familjebehandlare, Gottsunda stadsdel i Uppsala kommun

14.00 En kulturdolas perspektiv - Cecilia Balbo, verksamhetschef, Migrationshälsan och projektledare för Kulturdoula

14.10 Att sänka trösklarna till stöd mot hedersrelaterat våld och förtryck - Ida Jansson och Destine Misto, projektledare för regionalt resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen i Uppsala län

14.20 Jämställt föräldraskap – om våldsprevention och att förändra destruktiva normer för maskulinitet – Sabina Carlsson, regional samordnare Mäns våld mot kvinnor, Länsstyrelsen i Uppsala län

14.35 Fika

15.00 Workshop 2: Hur bygger vi broar och öppnar fler dörrar?

15.25 Ett forskarperspektiv – vad borde vi göra mer av för att nå fler? - Pia Enebrink, psykolog och docent i psykologi på Karolinska institutet

15.55 Nästa steg- det är dags att nå fler! - Anna Haid, Länsstyrelsen i Uppsala län

16.00 Slut

Bakgrund

I Sveriges nationella strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd är det framskrivet att stöd ska erbjudas alla föräldrar, oberoende av ålder på barnet, problem och risk! Det är även en del av barnkonventionens intentioner och är det är även en rättighetsfråga! Det behöver finnas ett stöd på alla preventionsnivåer. Grunden är det universella stödet som ska stärka hälsan, skapa trygghet och förebygga ohälsa hos alla barn. Riktat stöd till vissa riskgrupper, samt individuellt stöd till familjer med etablerade problem ska komplettera det generella stödet. Normbrytande beteenden kan delvis förebyggas genom att erbjuda stöd till föräldrar och andra nära vuxna.

Det finns bra stöd att tillgå men vi behöver bli bättre på att nå ut och erbjuda stöd till alla barn och unga och deras familjer ska nås av insatserna. Vi kan göra mer i vår samverkan!

Hälsoekonomiska beräkningar på Uppsala universitet visar att om vi stärker barns livsvillkor genom att satsa på föräldraskapsstöd så förebygger vi utanförskap, brott, psykisk ohälsa, våld, drogproblem med mera. Det spar miljonbelopp för samhället.

Målgrupp

Denna dag är för alla er som kan påverka och göra skillnad för att familjer får ett bra stöd. Särskilt viktiga är ni som kan fatta de nödvändiga besluten och ni alla viktiga vuxna som skulle kunna fungera som brobyggare och dörröppnare. Detta för att vi som samhälle ska nå ut bättre med ett jämlikt föräldraskapsstöd.

Yrkesverksamma i Uppsala län som arbetar med föräldraskapsstöd eller möter familjer samt du som är chef i sådan verksamhet eller arbetar strategiskt kring frågor som rör barn och familj. Du kan också ha ett uppdrag inom idéburen sektor.

Arrangörer

Dagen arrangeras av Länsstyrelsen i nära samverkan med FoU-Socialtjänst och Familjecentralerna i Uppsala län. I arbetsgruppen har kommunrepresentanter från Uppsala, Knivsta och Heby kommun ingått.

Kostpreferenser och hjälpmedel: kontakta eller meddela organisatören.

 

Var:
Clarion Hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
15 aug 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns inga lediga platser kvar.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss