Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

12 mar 2024 klocka 18.00 - 20.30

Föredrag och fältvandring på temat
Gynna biologisk mångfald

En humla på en videung.

Christina Winter, naturvårdsrådgivare på Hushållningssällskapet, visar bilder och berättar om åtgärder för att gynna pollinerare, naturliga fiender, fåglar och fältvilt.

Vi fokuserar på enkla åtgärder och platser som redan finns:

  • Anläggning och skötsel av blommande miljöytor, skyddszoner och kantzoner
  • Högre skörd med fler humlor och solitärbin
  • Gynna den vilda floran i vägkanter och bryn
  • Remsor för rapphöns och andra rara fåglar
  • Kort information om stödet för att skapa nya
    småbiotoper.

En del av tiden ägnar vi åt den hotade ortolansparven som häckar i ett område norr om
Enköping. Troligen den sista häckningsplatsen i Uppland. Finns det något att göra?
Det blir gott om utrymme för frågor och diskussion! Paus med fika

Fältvandringen planeras senare vår. Då tittar vi på vilda bin, naturliga fiender och framför allt åtgärder för att gynna biologisk mångfald!

Christina Winter är hortonom och expert på insekter i odlingslandskapet, särskilt humlor och
solitärbin.

Aktiviteten utförs på uppdrag av Länsstyrelsen och bekostas av Landsbygds­programmet 2014–2020.

Anmälan

Anmälan senast torsdag den 7 mars via e-post till Christina.Winter@hushallningssallskapet.se eller telefon: 072-713 07 00.

Obervera att Länsstyrelsen inte ansvarar för de personuppgifter du lämnar i samband med anmälan. Detta ansvarar har Christina Winter.

Logotyp
Var:
Mälbygården, Tillinge-Mälby 12.
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
07 mar 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss