Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

19 mar 2024 klocka 13.00 - 15.00

Minskat läckage av växtskyddsmedel från växthus

Under den här eftermiddagen får du veta mer om vilka åtgärder du kan göra för att minska risken för läckage av växtskyddsmedel från din växthusproduktion. Fokus är på praktisk hantering och tekniska lösningar för att minska riskerna för läckage av växtskyddsmedel från växthusproduktion. Kursen passar för alla produktionsinriktningar i växthus som prydnadsväxter, grönsaker, bär och skogsplantor.

Medverkar gör Jonas Möller Nielsen, hortonom med fokus på växthusteknik, Cascada AB och Klara Löfkvist, rådgivare inom växtskydd i växthus, Jordbruksverket. Båda har arbetat med frågor rörande läckage av växtskyddsmedel de senaste åren.

Vi kommer under eftermiddagen gå igenom:

  • Förvaringsplats av växtskyddsmedel och placering av förrådet i förhållande till uppvägnings- och påfyllnadsplatsen
  • Fasta och mobila påfyllnadsplatser
  • Recirkulering av alla ytor samt rening av vattnet
  • Kondensvatten- och regnvattenhantering
  • Rengöring av filter, bassänger växthus m.m.
  • Olika lösningar för omhändertagandet av organiskt avfall

Målgrupp

Odlare med växthusproduktion som har behörighet att använda växtskyddsmedel.

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 17 mars klockan 23.59.

Insamling av personuppgifter

Aktiviteten finansieras med medel från EU. Finansiering innebär krav på att vi redovisar personnummer för de som deltagit i våra kurser och utbildningar till Jordbruksverket. När vi redovisat uppgifterna till Jordbruksverket, raderar vi uppgifterna hos oss.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Eu logga och greppa näringen logga, 

Kursen görs inom Greppa Näringen i samverkan mellan Länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Stockholm, Sörmland, Västmanland och Örebro.

Var:
Träffen är digital och sker via Skype. Länk till träffen skickas ut inför mötet.
Kostnad:
Aktiviteten är kostnadsfri för dig som deltagare. Kursen finansieras med medel från EU.
Sista anmälningsdag:
17 mar 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss