Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

25- 26 apr 2024 klocka 12.00 - 13.00

Välkommen till Knivstakonferensen 2024

Kupade händer håller upp en planta med jord.

Uppsala läns regionala miljö- och klimatkonferens har i år temat grön omställning i Uppsala län – utmaningar och lösningar för ett hållbart län. Programmet bjuder på föreläsningar som lyfter frågor kring utmaningarna och målkonflikterna som behöver lösas för en hållbar grön omställning. Vi blickar framåt med hjälp av goda exempel, erfarenheter och idéer för att belysa vad som krävs av länets aktörer för att bidra till arbetet.

På talarlistan finns bland annat Svante Axelsson (Fossilfritt Sverige), Elin Olsson (Länsarkitekt Länsstyrelsen i Västerbotten), Nikhilesh Dharmala (Sustainable Energy Researcher, Sandvik coromant), Björn Mårlid, (VD Altris AB), Maria Perzon (Group sustainability manager, Castellum), och Malin Johansson (Distriktschef Uppsala, Skanska) och Kristina Edström (Forskare, Ångström­laboratoriet, Uppsala Universitet)

Inbjudan går ut till berörda beslutsfattare i länet, såsom politiker, chefer i kommunledningar och Region Uppsala. Den skickas också till nyckelpersoner inom näringsliv och intresseföreningar samt till länets riksdagsledamöter. Bidra gärna till att sprida inbjudan så att den når relevanta aktörer i länet.

Konferensen inleds och avslutas med lunch. Vi ser fram emot två halvdagar med föreläsningar, diskussioner, inspiration och samverkan!

Program

Grön omställning i Uppsala län – Utmaningar och lösningar för ett hållbart län

Torsdag 25 april

11:15 Gemensam bussresa från Uppsala Centralstation via Knivsta Station

12:00 Lunch

13:00 Konferensen inleds av landshövding Stefan Attefall

 • Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige. Kopplingen mellan klimat, omställning och näringslivets utveckling
 • Hans Nylén, STUNS Energi. Att lösa den gröna omställningens energiutmaningar

14:30 Fikapaus och utställningar

 • Kristina Edström, Ångströmlaboratoriet, Uppsala Universitet. Forskningens bidrag i den gröna omställningen
 • Björn Mårlid, Altris AB. Exempel på forskning och företagande i Uppsala län kopplat till grön omställning.
 • Nikhilesh Dharmala, Sandvik coromant. Exempel på företagande i Uppsala län kopplat till grön omställning.

16:15 Panelsamtal

16:55 Avrundning av Landshövding Stefan Attefall

17:00 Tid att njuta av Water Lounge (Anläggningen har öppet mellan 16:30 – 21:00)

18:30 Gemensam middag

Fredag 26 april

08:30 Inledning av Stefan Attefall

 • Elin Olsson, Länsstyrelsen Västerbotten. Stora investeringars påverkan på samhället.
 • Malin Johansson, Skanska. Hållbart byggande och grön omställning.
 • Maria Perzon, Castellum. Att förvalta den byggda miljön på ett hållbart sätt

10:00 Fikapaus och utställningar

 • Caroline Dahlbom, Tillväxtverket. Företagens gröna omställning
 • Frida Johnsson, Tierps kommun. Kommunens hållbarhetsarbete och A2030
 • Anja Alemdar, Vattenfall Eldistribution AB. Bolagets arbete med tillståndsprocesser.

11:50 Konferensen avslutas av Stefan Attefall

12:00 Gemensam lunch

13:00 Gemensam bussresa till Knivsta station och Uppsala Centralstation

Hans Nyhlén, STUNS

Hans Nyhlén är verksamhetsansvarig på STUNS Energi, ett verksamhetsområde inom STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle). Hans har omfattande erfarenhet av att skapa icke-konventionella samverkansformer för att möta hållbarhetsutmaningar, och kommer bl.a. prata om hur man går tillväga för att forma framsyn och samskapande i mellanrummen mellan företag, universitet och kommunal verksamhet.

 


 

Björn Mårlid

Björn Mårlid, Altris AB

Björn Mårlid har mer än tjugo års erfarenhet av batteribranschen. Han har lett svenska och internationella team inom FoU, produktutveckling, industrialisering och kundspecifika program på fabriks-, divisions- och koncernnivå för Saft Batteries, både inom Nickel-Kadmium och Litiumjonteknologier. Sedan cirka ett år är han VD för Altris AB, som utvecklar natriumjonceller för en hållbarare, säkrare och billigare lösning inom energilagring. Björn är alumn från Uppsala universitet och har en masters- och doktorsexamen inom Materialkemi.

 Frida Johnsson

Frida Johnsson, Tierps kommun

Agenda 2030 på lokal nivå – Frida Johnson, hållbarhetsstrateg Tierps kommun.

Tierps kommun har idag en unik styrmodell där FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030 är de enda styrande målen i kommunens budget som alla verksamheter arbetar mot. Hållbarhetsanalyser görs inför större politiska beslut och hållbarhetsmålen är utgångspunkt i samverkan med civilsamhället och andra aktörer. Att arbeta holistiskt utifrån Agenda 2030 har lett till att kommunen ökat takten mot en mer hållbar utveckling och står bättre rustad inför de alltmer komplexa samhällsutmaningar kommunen ställs inför.Nikhilesh Dharmala

Nikhilesh Dharmala, Sandvik coromant

Nikhilesh Länk till annan webbplats. leads the sustainability initiatives at Sandvik Coromant in Gimo. He comes with years of experience of working with sustainability energy transitions as a researcher and sustainability consultant both in the public and private sectors. His research and previous work involved understanding the challenges and interdependencies in long term energy transitions and their associated uncertainties.

 

 

 


Bild publiceras senare

Kristina Edström, Uppsala universitet

Kristina Edström, professor i oorganisk kemi vid Uppsala universitet, leder det storskaliga europeiska forskningsinitiativet BATTERY 2030+ med 101 organisationer från 24 länder i Europa och är en vald ledamot i batteripartnerskapets accociation delegation. Hon studerar Litiumjonbatterier, natriumjonbatterier, solid-state-batterier och andra framtida batterikemier.

Hon leder Ångström Advanced Battery Centre och kompetenscentrum Batteries Sweden. Hon har publicerat mer än 350 vetenskapliga artiklar och är vald ledamot Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Kungliga vetenskapsakademin (KVA). Hon har erhållit Uppsala kommuns hedersmedalj, IVAs guldmedalj, Yeager award från International Battery Assoication och är hedersdoktor vid NTNU, Norge.

 

Maria Perzon

Maria Perzon, Castellum

Maria Perzon är teknologie doktor i Kemisk Miljövetenskap och kommer tidigare från 16 år på ett konsultföretag där hon var hållbarhetsansvarig och senior hållbarhetskonsult. Maria är nu Group Sustainability Manager på Castellum med ansvar för att bland annat driva klimatfrågan och hållbarhetserbjudande mot hyresgäster.

Castellum är inte bara Nordens största kommersiella fastighetsförvaltare utan enligt flera internationella utmärkelser även Nordens mest hållbara kommersiella fastighetsförvaltare. Maria kommer att berätta om Castellums hållbarhetsarbete både i förvaltning och i byggnation.

 

Svante Axelsson, Bild Oskar Omne

Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige

Svante Axelsson utsågs till nationell samordnare för Fossilfritt Sverige 2016. Initiativet arbetar med att identifiera och röja undan hinder för branscher, företag, kommuner och andra aktörer som vill bidra till att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland. Svante Axelsson är agronom och har tidigare varit generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

 

 

 

 

Information om Nova Park och logi

Nova Park är belägen i Knivsta kommun, ett stenkast från avfarten vid E4:an. Länsstyrelsen har reserverat 40 rum för dem som vill ha logi. Vid val av helpension ingår tillgång till Nova Parks Water Lounge.

Nova Park Länk till annan webbplats.

Transport

Gemensam bussresa

Vi anordnar en gemensam bussresa till och från Uppsala centralstation, med stopp vid Knivsta station och hämtar upp deltagare som kommer med tåget.

Avfärd torsdag den 25 april kl. 11.15 från Uppsala centralstation och kl. 11.40 från Knivsta station.
Återresa fredag den 26 april från Nova Park kl. 13.00. med stop vid Knivsta station för de som åker med tåget.

Kollektivtrafik

Från Knivsta station går lokalbuss 181 till busshållsplats Knivsta Ar-terminalen. Från Uppsala går buss 801 mot Arlanda till busshållsplats Nova Park (Alsike).

Nova Park ligger sedan inom kort gångavstånd från Ar-terminalen.

Parkering och laddning av elbil

Parkering är kostnadsfritt. Uttag för laddning av elbil finns.

Var:
Nova Park, Knivsta
Kostnad:
Konferens inklusive logi och middag: 4500:–, Konferens exklusive logi men inklusive middag: 2700:–, Konferens endast: 2000 :– (Lunch båda dagarna ingår i alla tre alternativ). Se valmöjligheter i samband med anmälan. Alla priser är exklusive moms.
Sista anmälningsdag:
05 mar 2024

Anmäl dig

Antalet platser på konferensen är begränsat. Säkra din plats och anmäl dig så snart som möjligt.

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till någon annan i din organisation. Avanmäler du din plats fyra till tre veckor innan konferensen kommer du faktureras 75% av beloppet. Avanmäler du senare än tre veckor innan konferensen kommer du att faktureras hela beloppet.

Det är inte möjligt att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 5 mars klockan 23.59.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss