Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

15 mar 2024 klocka 08.05 - 08.50

Informationspåverkan - Del 1 i frukost­seminarieserie om tillit och tystnadskultur

Tystnadskultur

Under 2024 erbjuder Länsstyrelsen i Uppsala län en digital frukostseminarieserie i fyra delar i ett kunskapshöjande syfte med fokus på tillit och tystnadskultur. Seminarieserien arrangeras i samarbete mellan enheten för samhällsskydd och beredskap, enheten för social hållbarhet samt arbetsgruppen mot tystnadskultur med representanter från Hälsoäventyret (Region Uppsala), polisen och kommuner i länet.

Låg tillit till myndigheter och till rättsväsendet kan föra med sig att människor, trots behov, drar sig för att vända sig till myndigheter för stöd. En utbredd tystnadskultur, där människor undanhåller viktig information om exempelvis brott och barn som far illa försvårar arbetet för polisen att uppklara brott och för socialtjänsten att utföra ett effektivt socialt arbete.

På sikt kan en utbredd misstro och tystnadskultur hota demokratiska värden i samhället. Samhällets aktörer behöver arbeta tillsammans för att höja tilliten till myndigheter och minska tystnadskulturen, både för att kunna arbeta långsiktigt brottsförebyggande, förhindra oro och samhällsstörningar samt kunna säkerställa effektivt beredskapsarbete när krisen kommer.

Målgrupp

Seminarieserien vänder sig till yrkesverksamma som arbetar med barn och unga, har kontakt med föräldrar, verksamma inom socialtjänst, områdes- och kommunpoliser, brottsförebyggande samordnare, beredskapssamordnare, kommunikatörer och kommunalt förtroendevalda i Uppsala län.

Frukostseminarium 1

15 mars kl 8.05 - 8.50: Informationspåverkan. Lisa Mobrand från Myndigheten för psykologiskt försvar informerar om informationspåverkan, desinformation och hur det används för att göra samhället mer oroligt, samt hur man kan skydda sig mot otillbörlig informationspåverkan.

Kommande frukostseminarier

  • 26 april kl. 8.05
  • 6 september kl. 8.05
  • 22 november kl. 8.05.
Var:
Digitalt. Länk skickas ut dagen innan seminarietillfället.
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
13 mar 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte möjligt att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 13 mars klockan 23.59.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss