Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

20 mar 2024 klocka 09.00 - 16.00

OBS! INSTÄLLT!

Utbildning i RISKSAM - Strukturerad samverkan för prevention av våld i nära relationer, stalkning och hedersrelaterat våld och förtryck

Fyra färgglada händer lägger varsin pusselbit

Idag finns utmaningar gällande hanteringen av våldsutsatta och våldsutövare och samverkan är ofta personbunden. RISKSAM-modellen bidrar till ett stärkt samarbete kring hanteringen av risker i ärenden rörande våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck och stalkning. Under denna utbildningsdag ges möjlighet att lära om och prova på den strukturerade riskhanteringsmodellen RISKSAM.

Bakgrund och syfte

Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande folkhälsoproblem och för med sig flera konsekvenser för den som utsätts. Våldet kostar även samhället stora summor årligen och enligt BRÅ lever minst 150 000 barn i familjer där det förekommer våld. Samtidigt konstaterar Socialstyrelsen brister i arbetet mot våld. T.ex. finns brister den långsiktiga riskhanteringen och samverkan mellan polis, socialtjänst och hälso- och sjukvård.

RISKSAM är en evidensbaserad modell för en effektiv RISKhantering för den våldsutsatta och SAMverkan avseende våld i nära relation, stalkning och hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet med RISKSAM är att effektivt kunna förhindra återfall i våld samt öka livskvaliteten för de utsatta.

RISKSAM är ett pågående forskningsprojekt med fokus på intern och extern samverkan, återfall i våld, samhällsekonomiska kostnader, arbetsmiljö för personalen och livskvalitet för utsatta och deras barn. Projektet har riktat särskilt fokus på ett gles- och landsbygdsperspektiv. Du kan läsa mer om de olika delarna i RISKSAM-projektet hos Örebro Universitet Länk till annan webbplats..

RISKSAM bidrar med

  • Prioritering av de ärenden i störst behov av skydd
  • Möjliggör en gemensam problembild gällande våldet
  • Strukturerad riskhantering som kan utvärderas

Innehåll och program

Utbildningsdagen hålls av Susanne Strand, professor i kriminologi vid Örebro Universitet och Joakim Petersson, lektor och doktor i kriminologi vid Örebro Universitet som båda arbetar inom RISKSAM-projektet. Förmiddagen är öppen för alla som är intresserade av RISKSAM-modellen medan eftermiddagen riktar sig specifikt till dig som arbetar med riskbedömningar och riskhantering.

09.00-12.00 Information om RISKSAM

Under förmiddagen ges information om RISKSAM-modellen och hur den kan omsättas i praktik. Hur följer vi upp resultatet av vår riskbedömning i en riskhantering och hur kan vi samverka för att få bästa effekt? Information kommer även ges om övriga delar i RISKSAM-projektet som KOSTSAM, HEDERSAM, VERKSAM, LIVSSAM och VÅLDSAM.

12.00-13.00 Lunch

13.00-16.00 Case med fokus riskhantering

Under eftermiddagen får vi möjlighet att prova RISKSAM modellen i praktiken och gemensamt arbeta fram en riskhantering utifrån ett framtaget case.

Uppföljningsträff

RISKSAM-utbildningen följs upp med en halvdagsutbildning den 2 maj med fokus på samverkan. Vid denna träff kommer deltagarna prova på att ha ett samverkansmöte i en interaktiv lärandeprocess.

Målgrupp

Målgruppen för förmiddagens pass är alla som arbetar med våld i nära relation, stalking och hedersrelaterat våld och förtryck, antingen operativt eller strategiskt, som chef eller politiker med ansvar för dessa frågor.

Arbetar du inom rättsväsendet, hälso- och sjukvård eller kommunen med utveckling eller brottsförebyggande frågor som rör våld i nära relation, eller möter du våldsutsatta och/eller våldsutövare i ditt arbete är du varmt välkommen.

Eftermiddagen riktar sig specifikt till dig som arbetar med riskbedömningar och riskhantering i ärenden gällande våld i nära relation, exempelvis socialtjänst, polis och hälso- och sjukvård. Deltagande under eftermiddagen kräver att du deltar även på förmiddagen.

Var:
Elite hotel Academia, Suttungs gränd 6, Uppsala
Kostnad:
Ingen kostnad. Oanmäld frånvaro debiteras med 500 kr. Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att vid fulltecknad konferens prioritera bland deltagare utifrån geografisk spridning och målgrupp.
Sista anmälningsdag:
20 feb 2024

Anmäl dig

Det går inte att anmäla sig till denna utbildning eftersom den är inställd. Är du intresserad av RISKSAM-modellen är du varmt välkommen att kontakta Ida och Sabina enligt kontaktuppgifterna nedan.

Du kan inte anmäla dig längre. Sista anmälningsdag var den 20 februari klockan 13.25.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss