19 mar 2024 klocka 09.00 - 15.00

Informationsdelning och lägesbild

Kurskatalog

Välkommen till en utbildning med syfte att utveckla deltagarens förståelse för informationsdelningens roll vid samhällsstörningar samt att utveckla deltagarens färdigheter att sammanställa lägesbilder.

Bakgrund

Under hanteringen av en samhällsstörning är informationsdelning och framställandet av lägesbilder centralt för hur vi lyckas med vårt uppdrag. Denna utbildning syftar därför till att utveckla deltagarens förståelse för informationsdelningens roll vid samhällsstörningar samt utveckla deltagarens kunskaper och färdigheter att sammanställa lägesbilder och samlade lägesbilder.

Mål

  • Beskriva förutsättningar och arbetssätt för att dela information i syfte att skapa och dela lägesbilder
  • Redogöra för processen med att sammanställa lägesbilder och samlade lägesbilder
  • Beskriva olika analysmodeller för lägesbilder
  • Utveckla färdighet att sammanställa lägesbilder och samlade lägesbilder

Målgrupp

Aktörer i Uppsala län med ansvar inom samhällsskydd och beredskap på lokal, regional eller nationell nivå, specifikt personer med uppgift att sammanställa en lägesbild vid en samhällsstörning.

Förkunskapskrav

För att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningens innehåll bör du ha grundläggande kunskaper om den svenska modellen för hantering av samhällsstörningar, aktörers roller och ansvar, aktörsgemensamma former och kriskommunikation.

Var:
Dag Hammarskjölds väg 56 B
Kostnad:
Utbildningen är kostnadsfri
Sista anmälningsdag:
01 mar 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns inga lediga platser kvar.

Kontakt

Krisberedskapsutbildning

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss