Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

04 dec 2023 klocka 13.00 - 17.00

Utbildning i livsmedelshygien och HACCP den 5 december

Kollage av bilder på mat

Kursen som ges vid två tillfällen, detta är det andra tillfället, för både nya och etablerade livsmedelsföretag som har behov av att lära sig HACCP

Kunskap och utbildning om HACCP är viktigt för alla som driver livsmedelsföretag. HACCP är en engelsk förkortning av Hazard Analysis Critical Control Point och översätts till faroranalys och kritiska kontrollpunkter. Det är en metod som ska säkerställa att företag förser sina konsumenter med säkra livsmedel genom att identifiera, bedöma och kontrollera risker inom sin verksamhet.

Kursen fokuserar på de lagar och regler som styr arbetet med livsmedelsäkerhet och ger dig en översikt i vad HACCP är och ger dig kunskap om motsäkerhet, riskvärdering och kritiska styrpunkter.

Undervisningen består av teori med diskussioner och grupparbeten. Du får praktiskt kunskap, inspiration och motivation som hjälper dig i ditt dagliga jobb. Kursen avslutas med ett skriftligt prov och vid godkänt resultat får du diplom som dokumenterar dina kunskaper.

Efter utbildningen kommer du ha god kännedom om de vanligaste och allvarligaste, mikro­organismernas förekomst och egenskaper. Du kommer även ha ökad kännedom om hur man undviker matförgiftningar och vilka de vanligaste farorna är av kemisk, allergen och fysisk natur.

Utbildningen går även igenom och ger er en grundläggande förståelse för Egenkontroll och HACCP och hur ni ska jobba med dessa två styrdokument.

Efter genomförd utbildning och godkänt prov, får du ett diplom som skickas via e-post.

Du kommer även att få tillgång till en utbildning i grundläggande livsmedelshantering. Den kan med fördel användas som en uppdatering inom området, efter att du har genomfört den lärarledda utbildningen.

Webbutbildning finns tillgänglig i 6 månader. En länk till webbutbildningen skickas ut till dig dagen efter din genomförda utbildning.

Kursen varvar teori med frågor och diskussioner under dagen.

Kusen hålls även den 4 december

Program

13.00 Kursstart

15.30 Fikarast

17.00 Avslut

Kursinnehåll

 • Lagar och förordningar
 • Matförgiftningar – sjuk av mat
 • Riskfaktorer i mat
 • Mikrobiologi – Bakterier, Virus, Parasiter, Mikrosvampar
 • Skadedjur
 • Personlig hygien
 • Hantering
 • Allergener
 • Rengöring och desinfektion
 • Egenkontroll
 • HACCP

Kursledare

Kursledare Nimbe Aparicio är livsmedelsingenjör och arbetare på Nomor AB, där hon undervisar i de mesta inom livsmedelshantering och livsmedelssäkerhet. Så som livsmedelshygien, egenkontroll, HACCP, allergi och specialkost, rengöring, KRAV/EU ekologiskt, matsvinn, matfusk och märkning.

Fika

Under kursdagen finns vatten, kaffe och te. I pausen erbjuds en matigare smörgås med lokala produkter.

Kursmaterial

Kurshäftet ”Livsmedelshygien, Egenkontroll, HACCP” delas ut på plats. Kurshäftet täcker de delar som gås igenom under kursen.

Målgrupp

För dig som driver eller vill driva eget livsmedelsföretag i Uppsala län.

Antal platser

10 platser.

Kursavgift

Kursen kostar 500 kr exkl. moms per deltagare. Detta faktureras efter kursen. Anmälan är bindande och kursavgiften debiteras om man uteblir utan att avanmäla sig. Eventuell avanmälan ska ske senast 29 november till Emma Eriksson.

Vägbeskrivning

Radison Blue Hotel Uppsala Länk till annan webbplats. hittar du bredvid Uppsala centralstation.

Snögubbe

Länsstyrelsen i Uppsala län bedriver flera projekt och initiativ inom ramen för Ät Uppsala län. Ät Uppsala län är länsstyrelsens handlingsplan som ska bidra till en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i Uppsala län.

handlingsplanen har tagits fram med utgångspunkt i målen i den regionala utvecklingsstrategin och i linje med den nationella livsmedelsstrategin. Syftet med projektet kompetensutveckling nya jobb - livsmedel är att sprida kunskap inom affärsutveckling, till exempel marknadsföring, ledarskap, offentlig upphandling, och utveckla kompetens och kvalitetskunskap kring livsmedel till små och medelstora livsmedelsföretagare samt för att öka konkurrenskraften och lönsamheten även på sikt bidra till att skapa nya jobb på landsbygden.

Ett av projektets mål är att stärka den hållbara och konkurrenskraftiga livsmedelsproduktionen i länet kopplat till Uppsalas läns handlingsplan för livsmedelssystemet. Projektet har även som mål att erbjuda deltagarna möjlighet att knyta kontakter och samverka samt starta upp samarbeten. Det långsiktiga målet är att utveckla småföretag och på så sätt få fler arbetstillfällen på landsbygden genom bland annat kurser inom livsmedelsområdet.

Var:
Radison Blue Hotel Uppsala hittar du bredvid Uppsala centralstation. Stationsgatan 4, 753 40 Uppsala. Se länk på sidan under Vägbeskrivning.
Kostnad:
500 kr. Se särskild information angående kostnaden.
Sista anmälningsdag:
29 nov 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss