26 okt 2023 klocka 10.00 - 16.30

Planera grönt och möt våra stora samhällsutmaningar

Bild som visar äng och hue.

Bild: Naturvårdsverket

Naturvårdsverket, länsstyrelsen och Biosfärområden bjuder in till en heldag om naturens möjligheter att hantera nuvarande och kommande samhällsutmaningar och om kommunernas viktiga roll på vägen mot ett hållbart samhälle.

Översvämningar, torka, minskad biologisk mångfald, sämre folkhälsa är utmaningar som blivit allt mer angelägna för oss. På många håll finns idag ett stort behov av att hantera dessa utmaningar och förebygga mot framtida problem. Natur och grönska kan vara en del av lösningen!

En väl utformad grönstruktur kan hantera flera av samhällsutmaningarna samtidigt. Genom att grönplanera kan din kommun, stor som liten, skapa synergier och värden som främjar såväl biologisk mångfald och ekosystemtjänster som klimatanpassning och människors hälsa.

Innehåll under dagen

  • Träffa Naturvårdsverket, länsstyrelsen, biosfärområden och kollegor från andra kommuner - byt kunskap och erfarenheter.
  • Naturvårdsverket berättar om kunskapsläget och vad som är aktuellt inom området just nu.
  • Inspireras av hur andra kommuner i din del av landet arbetar med strategisk planering kring till exempel våtmarker, skogsbruk, friluftsliv och grön infrastruktur.
  • Få hjälp att komma igång - Naturvårdverket presenterar vägledningar och stöd och hur det kan användas.
  • Diskutera hur ni kan samarbeta kring de här frågorna över kommungränserna.

Detaljerat program och praktisk information kommer att läggas ut på Naturvårdsverkets webbplats inom kort.

Anmälan

Anmälan sker på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Se även länk överst i kalenderhändelsen.

Var:
Bollnäs
Kostnad:
Se mer information på Naturvårdsverkets webbplats.
Sista anmälningsdag:
16 okt 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss