21 nov 2023 klocka 14.00 - 17.00

Partnerskapet för landsbygds­utveckling

Länsstyrelsens logotyp

Partnerskapet för landsbygdsutveckling 21 november kl 14–17 med tema: En skog i förändring – hur påverkar det landsbygderna?

Välkommen till Partnerskapet för landsbygdsutveckling 21 november kl 14–17 med tema: En skog i förändring. Eftermiddagen lyfter skogen som en del i bygden. Hur är det att leva i och av skogen samt verka i skogens närhet? Dagen kommer innehålla intressanta föreläsningar och gruppdiskussioner där ni får möjlighet att diskutera problem, lösningar och utbyta kunskap mellan era organisationer!

Eftermiddagen är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Uppsala län, Region Uppsala, Skogforsk och Skogsstyrelsen.

​Notera att då deltagandet är begränsat förbehåller vi oss rätten att vid behov välkomna en person per organisation. Vi kan därför komma att kontakta er efter anmälningstiden angående er anmälan.

Dokumentation från partnerskapsmötet (pdf) Pdf, 29.5 MB.

Program (kl. 14.00 - 17.00)

Inledning och välkommen, Elisabeth Schöning, avdelningschef på landsbygdsavdelningen, Länsstyrelsen

Introduktion av dagen, Stefan Attefall, landshövding i Uppsala län samt Unn Harsem, regionråd, Region Uppsala

  • Skogforsk och dess verksamhet, Maria Iwarsson Wide, Programchef värdekedjor, Skogforsk
  • Omvärldsanalys - en utblick på de belysa stora mönster på global, europeisk och nationell nivå, Raymond Wide, utredare, Skogsstyrelsen
  • Innovation i skogen, Självgående maskiner och automation förändrar skogsbruket! Linnea Hansson, forskare inom automations och marklära, Skogforsk

Paus

  • Nya värdekedjor i skogen och den skogliga bioekonomin, Klimatkompensation, biodiversitetkrediter och naturturism, Maria Iwarsson Wide, Programchef värdekedjor, Skogforsk
  • Skador på skog och anpassning till ett framtida klimat, Patrik Karlsson, sakkunnig på insekts- och svampskador, Skogsstyrelsen
  • Afrikansk svinpest, Hur påverkar de den som har aktivitet i skogen? Karin Olofsson-Sannö, Biträdande statsveterinär, SVA

Fika

Workshop

  • Lägesrapport stöd och utlysningar, Maria Axelsson, enhetschef på enheten för landsbygdsutveckling, Länsstyrelsen
  • Avslut och information om kommande partnerskapsmöte, Elisabeth Schöning, avdelningschef, Länsstyrelsen
EU logotyp
Var:
Skogforsk, Dag Hammarskjölds väg 36
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
14 nov 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Om du behöver specialkost eller hjälpmedel, meddela organisatören/kontakten via ett e-postmeddelande.

Det är inte möjligt att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 14 november klockan 23.55.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Frågor om landsbygdsutveckling

Telefon växel 010-223 30 00

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss