Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

28 sep 2023 klocka 08.30 - 16.00

Temadag beredskap inom den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten

Håller i varandras händer. Yngre och äldre.

Extremväder, krig i Europa, energikris och pandemi – vår samtid präglas av utmaningar, förändringar och samhällsstörningar som avlöser varandra i ett högt tempo. Den civila beredskapen, kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst och totalförsvar behöver stärkas.

Kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst är samhällsviktiga verksamheter som behöver ha en beredskap för att kunna upprätthålla verksamheten vid kriser, höjd beredskap och ytterst krig.

Hur ska man planera för att kunna upprätthålla ordinarie verksamhet vid avbrott och störningar, planera för höjd beredskap, upphandling och samverka med privata aktörer?

Länsstyrelserna ska på uppdrag av regeringen vara ett regionalt stöd till kommunerna i arbetet med krisberedskap inom den kommunala hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.

Under temadagen den 28 september får vi ta del av Norrtälje kommuns utmaningar och hantering av stormen Alfridas framfart. Föreläsningar från Socialstyrelsen och Upphandlingsmyndigheten.

Program

08.30 – 08.50 Registrering, fika med mingel

09.00 – 09.15 Länets försvarsdirektör Johan Larsson hälsar välkommen till dagen.

09.15 – 09.30 Länsstyrelsens uppdrag att stödja kommunerna i deras arbete med den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap - Anna Jernberg Sørensen

9.35 – 11.30 ”Stormen Alfrida – Erfarenheter, konsekvenser och hantering i Norrtälje kommun”. Ola Andersson Säkerhetsstrateg i Norrtälje kommun, verkade under Alfrida i den centrala krisledningen samt var kommunens kontakt med regional samverkan och externa aktörer.

11.30 – 12.30 Lunch

12.30 – 13.30 ”Öppna jämförelser av krisberedskap inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård – resultat från 2023 års mätning.” Joakim Hagelbäck utredare på Socialstyrelsen presenterar länets resultat som publicerades på Socialstyrelsens hemsida i juni 2023.

13.30 – 14.00 Fika

14.00 – 15.30 ”Krisberedskap genom upphandling – hur reglera beredskapsaspekter i era offentliga kontrakt?” Henrik Grönberg, jurist på Upphandlingsmyndigheten som under de senaste åren arbetat med frågor som rör upphandling och krisberedskap.

15.30 – 16.00 Reflektion, utvärdering och dagen avslutas.

Målgrupp:

Kommunalt förtroendevalda, chefer för vård- och omsorgsverksamheter, socialchefer eller motsvarande, enhetschefer, upphandlare, medicinsk ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvarig för rehabilitering, beredskapshandläggare och andra inom C-sams aktörer.

Anmälan:

Anmälan senast torsdagen 21 september. Begränsat antal platser i lokalen. Anmäl gärna deltagande så snart som möjligt så att vi vid behov kan arrangera större lokal.

Om du behöver särskild utrustning, hjälpmedel, har allergier eller specialkost, mejla informationen till anna.jernberg.sorensen@lansstyrelsen.se

Var:
Ledningsplatsen, Länsstyrelsen i Uppsala län.
Kostnad:
Deltagandet är kostnadsfritt. Fika ingår. Länsstyrelsen arrangerar lunch som faktureras respektive kommun i efterhand. Ange i anmälan om detta önskas.
Sista anmälningsdag:
27 sep 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.


Önskas lunch? * (obligatorisk)
Önskas lunch?


Medför kostnad som faktureras.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss