Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

19- 20 okt 2023 klocka 09.00 - 16.00

Utbildning i SARA och PATRIARK

Enligt HSLF-FS 2022:39 ska socialnämnden bedöma risken för ytterligare våld i ärenden som rör våld i nära relationer. Socialnämnden bör, enligt samma föreskrifter, använda en standardiserad bedömningsmetod. Under två dagar kommer du få utbildning i riskbedömningsmanualerna SARA och PATRIARK. Efter genomförd utbildning får du ett diplom. 100%-ig närvaro krävs för att få diplom.

Förutsättningar:

 • Det krävs att deltagandet är förankrat hos närmaste chef.
 • Det krävs att minst 3 deltagare från varje kommun/verksamhet genomför utbildningen.
 • Det krävs att varje grupp sitter tillsammans i en fysisk lokal under båda utbildningsdagarna.
 • Det får vara max 5 deltagare i varje grupp.
 • I anmälan ska det framgå vilken grupp du tillhör (ex. Örebro kommun, grupp 1) samt vem som är gruppledare. Gruppledaren är den som kommer få Zoom-länken.
 • Om en verksamhet önskar ha fler deltagare behövs det anmälas två (eller fler grupper, fortfarande med minimiantal om 3 deltagare) grupper med en gruppledare i vardera gruppen.

Innehåll:

 • Teori kring vissa aspekter av våldet i nära relationer.
 • Teori kring hot- och riskbedömningar.
 • Genomgång av manualerna.
 • Teori kring hur arbetet att strukturera en bedömning utifrån de professionella riktlinjerna i riskbedömningsmanualerna SARA och PATRIARK kan gå till.
 • Praktisk övning i att strukturera en bedömning utifrån de professionella riktlinjerna i riskbedömningsmanualerna SARA och PATRIARK.

Syfte:

Att du efter genomförd utbildning kan genomföra hot- och riskbedömningar som strukturerats utifrån riskbedömningsmanualerna SARA och PATRIARK.

Målgrupp:

Utbildningen riktar sig till dig som i din tjänst gör hot- och riskbedömningar i ärenden som rör mäns/killars våld mot kvinnor/tjejer och våld i nära relationer. Anmälan görs via Länsstyrelsen i Värmlands läns webbplats

Förkunskaper:

För att kunna tillgodogöra dig utbildningen krävs det att du genomfört de två nedanstående utbildningarna.

Webbkurs om våld:

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer (webbkursomvald.se) Länk till annan webbplats.

Webbkurs heder:

Om hedersrelaterat våld och förtryck (webbkursheder.se) Länk till annan webbplats.

Anmälan:

Sista anmälningsdag är 22 september 2023. OBS! Totala antalet deltagare är begränsat till 120 st. Länsstyrelserna förbehåller sig rätten att vid behov fördela platser till utbildningen och återkommer efter sista anmälningsdagen med besked om du fått en plats till utbildningen.

Var:
Zoom
Kostnad:
Utbildningen är kostnadsfri. OBS! Bekräftad plats kan överlåtas till annan. Ej avbokad plats innan 12 oktober 2023 innebär debitering på 500 kr.
Sista anmälningsdag:
22 sep 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss