19 okt 2023 klocka 09.00 - 16.00

Sociala hållbarhetsveckan: Intersektionalitet och diskriminering

Glada personer i samverkan

Hur påverkar diskriminering och minoritetsstress sårbara grupper och hur kan vi arbeta för ett samhälle där alla ges samma möjligheter? Här bjuds på en dag med fokus på fyra diskrimineringsgrunder; funktion, sexualitet, könsidentitet och etnisk tillhörighet och hur vi tillsammans kan arbeta för att stärka sårbara grupper och minska riskerna som ett diskriminerande samhälle medför.

Program

09:00 Inledning - Samron Dawit och Maria Norberg, , Länsstyrelsen i Uppsala län

09:20 Våra fördomsfulla hjärnor - Mina Dennert, journalist och författare samt expert på sociala medier

10:05 Diskriminering: ett strukturellt problem. En introduktion till intersektionella perspektiv på hur diskriminering påverkar olika grupper i samhället – Andie Stendin, Antidiskrimineringsbyrån Uppsala

10:50 Funktionshinder och utsatthet för våld - Alexandra Kowalska, Myndigheten för delaktighet

11:30 Lunchpaus

12:30 Strukturella hinder på arbetsmarknaden - Kitimbwa Sabuni, utvecklingsledare Länsstyrelsen Stockholm

13:30 Jämställdhetsintegrering i praktiken: Uppsala kommuns jämställdhetspris - Weronica Örth, Uppsala kommun

14:15 Samhällsorientering i samverkan - ett gott exempel på integrationsarbete - Hiba Qatanani, Uppsala kommun

15:00 Avslut och exempel från strategi för ett jämställt och jämlikt Uppsala län

15:20 Slut

Kortare pauser är inlagda under dagen

Bakgrund

I Uppsala län finns Råd för social hållbarhet, ett samverkansorgan som leds av Länsstyrelsen i samverkan med Region Uppsala och där länets kommuner och flera myndigheter ingår. Rådet har gemensamma prioriteringar och mål för att öka möjligheten till ett gott liv på lika villkor för länets befolkning.

Under Social hållbarhetsvecka tar vi avstamp i Råd för social hållbarhets sakområden och målsättningarna i Agenda 2030. Tanken är att samla dessa frågor i ett brett sammanhang under vecka 42 för att belysa att social hållbarhet är ett område där flera värden är lika viktiga, de kan samverka med varandra och utgör en helhet.

Målgrupp

Du som är poltiker eller yrkesverksam i Uppsala län inom region, kommun eller civilsamhällesorganisation.

Var:
Digitalt. Länk skickas ut till deltagare någon dag i förväg.
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
13 okt 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 13 oktober klockan 23.59.


Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss