16 okt 2023 klocka 09.00 - 15.30

Sociala hållbarhetsveckan: Ett Uppsala län som inte lämnar någon utanför

Glada personer i samverkan

Sociala hållbarhetsveckan inleder med en dag med fokus på mänskliga rättigheter, inkludering och delaktighet. Vi får också svar på vad det egentligen innebär att arbeta med social hållbarhet.

Bakgrund

I Uppsala län finns Råd för social hållbarhet, ett samverkansorgan som leds av Länsstyrelsen i samverkan med Region Uppsala och där länets kommuner och flera myndigheter ingår. Rådet har gemensamma prioriteringar och mål för att öka möjligheten till ett gott liv på lika villkor för länets befolkning.

Under Social hållbarhetsvecka tar vi avstamp i Råd för social hållbarhets sakområden och målsättningarna i Agenda 2030. Tanken är att samla dessa frågor i ett brett sammanhang under vecka 42 för att belysa att social hållbarhet är ett område där flera värden är lika viktiga, de kan samverka med varandra och utgör en helhet.

Innehåll måndag 16 oktober

  • Landshövding Stefan Attefall och regiondirektör Johan von Knorring inleder veckan
  • Vad är social hållbarhet? Hur hänger social hållbarhet ihop med Agenda 2030?
  • Agenda 2030 på lokal nivå - Frida Johnson, Tierps kommun
  • Hur ser läget ut för de mänskliga rättigheterna? - MR-institutet
  • Vilka rättigheter är viktigast för unga idag?

Programmet för dagen uppdateras allt eftersom.

Målgrupp

Du som är politiker, yrkesverksam och/eller ideell i Uppsala län och arbetar med frågor som rör social hållbarhet, mänskliga rättigheter och Agenda 2030.

Var:
Digitalt. Länk skickas ut någon dag i förväg.
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
11 okt 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss