12 sep 2023 klocka 13.00 - 14.30

Utbildning om bidragsbrott

Kvinna vid dator med förstoringsglas

Länsstyrelserna i Gävleborg, Uppsala och Västmanlands län bjuder tillsammans med Försäkringskassan in till en utbildning om bidragsbrott/välfärdsbrottslighet avseende både kommunala och statliga medel.

Bakgrund

Försäkringskassan har uppmärksammat ett ökat antal anmälningar om felaktiga utbetalningar samt anmälningar om barn som inte kommit till skolstart. I förlängningen är välfärdsbrottslighet ett högst påtagligt och allvarligt hot mot vår gemensamma välfärd, då det riskerar att underminera viljan att tillhöra samhället och kan göra att fler personer letar vägar att kringgå att betala skatt.

Syfte

Syftet med utbildningen är att

  • Öka kunskapen om nuvarande lagstiftning och hur vi i samverkan kan motverka bidragsbrottslighet genom stärkt samverkan och utökade kontaktvägar mellan berörda kommuner och Försäkringskassan.
  • Ge en övergripande bild av Försäkringskassans arbete mot systematiskt utnyttjande av socialförsäkringarna.
  • Tillsammans hitta vägar framåt gällande hur vi gemensamt kan fortsätta minska och arbeta förebyggande mot välfärdsbrottsligheten. Det är handläggarna i kommunerna som har störst chans att göra skillnad. En enda impuls till Försäkringskassan kan i slutändan ge miljonbelopp i besparingar av våra gemensamma skattemedel.

Innehåll

Katarina Hörnqvist och Anna Kronberg, Försäkringskassan Uppsala föreläser om följande:

  • Försäkringskassan informerar om hur vi tillsammans kan motverka välfärdsbrottslighet avseende både kommunala och statliga medel
  • Försäkringskassans arbete och lärdomar avseende utredningar mot systematiskt utnyttjande av socialförsäkringarna
  • Hur kan vi med nuvarande lagstiftning i större utsträckning hjälpas åt att motverka bidragsbrottslighet
  • Information om kontaktvägar till Försäkringskassan och hur kommuner med enkelhet kan lämna impuls till Försäkringskassan vid misstanke om felaktiga utbetalningar från socialförsäkringarna

Målgrupp

Målgruppen är i första hand handläggare som betalar ut kommunala skattemedel och/eller samordnare som har till uppdrag att sprida kunskap om välfärdsbrottslighet i respektive kommun.


Var:
Digitalt via Skype. Länken till utbildningen skickas ut några dagar innan utbildningstillfället.
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
08 sep 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Du kan inte anmäla dig längre. Sista anmälningsdag var den 8 september klockan 23.59.

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss