17 nov 2023 klocka 09.00 - 13.00

Fortsätt tyck till om strategin för ett jämställt och jämlikt Uppsala län!

Händer, team

Länsstyrelsen i Uppsala län bjuder in till remisseminarium för framtagandet av Strategi för ett jämställt och jämlikt Uppsala län.

Om strategin

Länsstyrelserna har fått regeringsuppdraget att ta fram länsstrategier inom jämställdhet för 2024–2027. Den regionala strategin ska vara en viljeinriktning för länet utifrån identifierade utmaningar och behov samt fungera som ett stöd för länets arbete. Strategierna ska utgå från regionala utmaningar och behov, vilket innebär att Uppsala läns strategi även kommer att innefatta jämlikhetsutmaningar i länet.

Strategin ska tas fram i samverkan med länets aktörer. Länsstyrelsen bjuder in nyckelfunktioner och sakkunniga för att vara fortsatt delaktiga i processen och lämna synpunkter på utkastet som vid tidpunkt för seminariet är ute på remiss.

Syfte och innehåll

Länsstyrelsen har genomfört två workshops med Region Uppsala, länets kommuner, myndigheter och civilsamhällesaktörer. Utifrån inkomna synpunkter och inspel har visioner och viljeinriktningar reviderats.

Syftet med remisseminariet är ge länets aktörer möjlighet att komma med synpunkter på det utkast av strategi för ett jämställt och jämlikt Uppsala län som arbetats fram.

Vi kommer tillsammans arbeta vidare för att med samlad kunskap och erfarenhet hitta vägar framåt för ett jämställt och jämlikt Uppsala län!

Målgrupp

Målgruppen för workshopen är du som arbetar med frågor som rör jämställdhet, jämlikhet och social hållbarhet. Workshopen riktar sig särskilt till dig som arbetar som chef, utvecklingsledare, verksamhetsledare, strateg eller liknande i kommun, Region Uppsala eller statlig myndighet i Uppsala län.

Remissförfarandet

  • 10 november: Utkast på strategin skickas ut till berörda aktörer
  • 17 november: Remisseminarium, utkast behandlas (fysiskt)
  • 24 november: Remissrundan avslutas

Ett online drop-in kommer erbjudas för möjlighet att ställa ytterligare frågor.

 

Var:
Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23
Kostnad:
Kostnadsfritt, lunch ingår
Sista anmälningsdag:
03 nov 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 57 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 3 november klockan 23.59.


Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss