30 aug 2023 klocka 09.00 - 12.00

WIS - webbaserat informations­system

Kurskatalog

En halvdagsutbildning för aktörer i Uppsala län som vid samhällsstörning arbetar i WIS. Informationspass blandas med övningar för att ge deltagaren goda förutsättningar att lära sig systemet.

Bakgrund

WIS är ett nationellt webbaserat informationssystem som underlättar för aktörer att dela information före, under och efter samhä­llsstörningar. Alla inblandade ska enkelt och effektivt kunna skapa sig en helhetsbild av läget - en samlad lägesbild - genom att aktivt dela information.

Mål och innehåll

Deltagaren ska kunna de grundläggande funktioner som alla användare av WIS behöver kunna, till exempel att hitta i systemet och kunna rapportera för sin aktör. Utbildningen består av följande moment:

  • Söka, bevaka och följa
  • Vara aktiv i en samhällsstörning
  • Samverkansytor
  • Arbeta internt

Målgrupp

Aktörer i Uppsala län med uppgifter inom samhällsskydd och beredskap på lokal, regional eller nationell nivå och specifikt personer som ska kunna arbeta i WIS under en samhällsstörning.

Förkunskapskrav

Utbildningen kräver inga förkunskaper i WIS, däremot bör du veta vilken roll du har i din egen krisorganisation, alternativt i vilket läge du kommer använda WIS.

Inloggningsuppgifter

Utbildningen varvar teori med praktik och du kommer att få prova olika handgrepp i systemet. Du behöver därför innan kursen registreras i WIS av din aktörsadministratör och sedan skapa ett inloggningskonto.

Var:
Länsstyrelsens ledningsplats
Kostnad:
Utbildningen är kostnadsfri
Sista anmälningsdag:
21 aug 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Du kan inte anmäla dig längre. Sista anmälningsdag var den 21 augusti 2023 klockan 23:59

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss