24- 25 okt 2023 klocka 09.00 - 16.00

Stabs- och ledningsmetodik

Krisberedskap, inställt

En grundutbildning i stabsmetodik där teori varvas med övningar under två dagar. Målet med utbildningen är att utveckla deltagarens förmåga att arbeta i en stabsfunktion.

Bakgrund

Med stabsmetodik menas att staben arbetar på ett strukturerat sätt i syfte att så effektivt som möjligt hantera en samhällsstörning. Till sin hjälp har staben olika verktyg som för processen framåt.

Utbildningen syftar till att utveckla deltagarens kunskap om arbetet som stabsmedlem inom den egna organisationen vid samhällsstörningar.

Målgrupp

Aktörer i Uppsala län med ansvar för samhällsskydd och beredskap på lokal, regional eller nationell nivå och specifikt till personal som kommer att arbeta i aktörens krisledningsorganisation i befattningen stabsmedlem.

Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en lämplig representation av deltagare i kursen

Mål

Utbildningen har som övergripande målsättning att utveckla din förmåga att arbeta i en stabsfunktion. Efter utbildningen ska du kunna:

·       Beskriva arbetssätt och verktyg för att verka i en stab vid en samhällsstörning

·       Förklara roller och uppgifter mellan beslutsfattare, stabschef och stab

·       Förbereda en stabsorientering utifrån den egna funktionen

·       Förklara hur samarbetet säkerställs och koordineras internt

·       Ha förståelse för hur stabsarbete genomförs hos olika aktörer inom C-sam

Förkunskapskrav

Du ska kunna redogöra för hur din organisations krisledning är uppbyggd eller kommer att se ut. Utbildningen bygger på ett aktivt deltagande och att du delar med dig av dina tidigare erfarenheter. Inför utbildningen ombeds du läsa sammanfattningen av Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.Ja

Kostpreferenser och hjälpmedel

Kontakta eller meddela organisatören.

Var:
Länsstyrelsens ledningsplats
Kostnad:
Utbildningen är kostnadsfri
Sista anmälningsdag:
05 sep 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Du kan inte anmäla dig längre. Sista anmälningsdag var den 28 augusti 2023 klockan 23:59.

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss