26 sep 2023 klocka 08.30 - 16.00

Regional funktions­träff: funktion 7 kommunikation

Krisberedskap, inställt

En träff för placerade i krisberedskaps­organisationer i Uppsala län som syftar till att lära av varandra och stärka samverkan.

Om träffen

Välkommen till en träff som syftar till att utveckla och stärka samverkan mellan aktörer i Uppsala läns krisberedskapsorganisationer, inom funktionen för kriskommunikation. Kännedom om aktörers ansvarsområden och kommunikationsansvar underlättar samverkan och samordning vid en händelse och bidrar också till att öka totalförsvarsförmågan inom länet.

Innehåll

Träffen innehåller en mix av kunskapshöjande moment, övning och samverkansaktiviteter.

Preliminärt program:

  • Aktörsvisa presentationer: Kort om egen organisation och kriskommunikationsfunktion – exemplifiera gärna utifrån en tidigare händelse eller scenario. Varje aktör har 8-10 minuter för presentation och frågor/diskussion. Syftet med programpunkten är att vi ska lära känna varandras organisationer, frågor och behov. Vi delar med oss och lyfter vad vi kan behöva stöd med – ”Det här kan vi, det här behöver vi”.
  • Krisinformation.se:Vi gästas av kollegor från Krisinformation som berättar om sitt uppdrag och vi diskuterar hur vi samarbetar på bästa sätt.
  • Inspiration: Utbildning och övning. (Region Uppsala)
  • Övning
  • Jämställd och jämlik kommunikation inom civil beredskap
  • Aktuellt inom kärnenergiberedskap och Havsörn 2025
  • Kompetensutveckling inom krisberedskap och kriskommunikation – tips på utbildningar
  • Gemensam reflektion: framgångsfaktorer för hållbar kommunikationssamverkan

Målgrupp

Personer som arbetar i funktion 7/kommunikation i krisberedskapsorganisationer hos aktörer inom C-sam.

Förberedelser

Deltagaren ska känna till sin roll och funktion i krisberedskapsorganisationen. Läs din egen aktörs krishanteringsplan inklusive krisorganisationens uppbyggnad, stabsinstruktion, checklistor/rollkort för 7/kommunikationsfunktionen om det finns.

Kostpreferenser och hjälpmedel

Kontakta eller meddela organisatören.

Var:
Länsstyrelsens ledningsplats
Kostnad:
Utbildningen är kostnadsfri
Sista anmälningsdag:
01 sep 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Du kan inte anmäla dig längre. Sista anmälningsdag var den 5 september 2023 klockan 23:59.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss