19 sep 2023 klocka 09.00 - 15.00

Regional funktions­träff: funktion 3 och 5

Krisberedskap, inställt

En träff för placerade i krisberedskaps­organisationer i Uppsala län som syftar till att lära av varandra och stärka samverkan.

Om träffen

Välkommen till en träff som syftar till att utveckla och stärka samverkan mellan aktörer i Uppsala läns krisberedskapsorganisationer, på funktionsnivå. Kännedom om aktörers ansvarsområden underlättar samordningen vilket i förlängningen ökar totalförsvarsförmågan.

Innehåll

Träffen innehåller en mix av kunskapshöjande moment, övning och samverkansaktiviteter.

Målgrupp

  • Personer som arbetar i funktion 3/arbetar med att sammanställa lägesbilder och/eller hantera en händelse på kort sikt i krisberedskapsorganisationer hos aktörer inom C-sam.
  • Personer som arbetar i funktion 5/med långsiktig planering och/eller analys i krisberedskapsorganisationer hos aktörer inom C-sam.

Förberedelser

Deltagaren ska känna till sin roll och funktion i krisberedskapsorganisationen. Läs din egen aktörs krishanteringsplan inklusive krisorganisationens uppbyggnad, stabsinstruktion, checklistor/rollkort för din funktion om det finns.

Kostpreferenser och hjälpmedel

Kontakta eller meddela organisatören.

Var:
Länsstyrelsens ledningsplats
Kostnad:
Utbildningen är kostnadsfri
Sista anmälningsdag:
21 aug 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Du kan inte anmäla dig längre. Sista anmälningsdag var den 21 augusti 2023 klockan 23:59.

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss