24 okt 2023 klocka 09.00 - 12.00

Från en ANDT-strategi till en ANDTS-strategi

Hur integrerar vi S:et? Den nationella strategin kring alkohol, narkotika, dopning, tobak innehåller sedan år 2022 även spel om pengar. Nu fyller vi på kunskaperna om hur det kommunala förebyggande arbetet kan integrera även spel om pengar.

Förebyggande arbete kring spel om pengar har utvecklats under åren, men det finns mer att lära och spel om pengar behövs integreras i övrigt förebyggande arbete. Under denna förmiddag fyller vi på med kunskap från Folkhälsomyndigheten, bl a med fokus på unga och spel samt risk- och skyddsfaktorer. Vår förhoppning är att även kunna presentera exempel på hur kommuner eller verksamheter arbetat med spel om pengar.

För vem?

Förmiddagen riktar sig till dig som arbetar förbyggande med spel om pengar i kommunen, exempelvis du som är ANDTS-samordnare, folkhälsostrateg eller liknande.

Preliminärt program

9.00–9.20 Inledning, Länsstyrelsen.

9.20-10.00 Kunskapspass, Folkhälsomyndigheten.

  • Unga & spel.
  • Risk- & skyddsfaktorer.

10.00-10.15 Paus.

10.15-10.45 Fortsättning Folkhälsomyndigheten.

10.45–11.30 Exempel på hur vi integrerar spel om pengar i vårt förebyggande arbete.

Var:
Digitalt
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
17 okt 2023

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss