25 okt 2023 klocka 08.30 - 16.00

Kunskapsdag om livsviktig samverkan mot droger och för hälsa

Vänner dansar i ring

För våra barn och ungas bästa – Hur kan vi bättre samverka för att främja hälsa och förebygga ANDTS. På vilket sätt kan samverkan vara livsviktig i frågan? Vad behöver vi lära oss mer om och hur vågar vi ta det livsviktiga samtalet?

ANDTS betyder alkohol, narkotika, doping, tobak och spel.

Vi behöver gemensamt bli bättre på att nå olika grupper och komma in tidigare med stöd.

Har vi kunskaper om den farligaste drogen och vilken är den? Vad vet vi om nya substanser som lustgas, kristall, nikotinprodukter samt de där nya rosa tabletterna? Har vi argument i diskussioner med ungdomarna om att cannabis är farligt eller ej och varför har vi inte avkriminaliserat cannabis? Hur stärker vi skyddsfaktorer, minskar riskfaktorerna och hur påverkar maskulinitet som riskfaktor? Vad ser vi för utmaningar och lösningar när vi sätter oss och gör en gemensam lägesbild?

Kan vi bli bättre i våra möten både på individ, grupp och samhällsnivå? Hur involverar vi viktiga vuxna och vad gör vi med utmaningar som ingen verkar ha ansvar för?

Det är många frågor som vi i en arbetsgrupp bestående av representanter från länets ungdomsmottagningar, elevhälsa, Hälsoäventyret och länsstyrelsen har fångat upp och som har fått forma denna dag. Tanken är att vi tillsammans ska diskutera hur vi ska komma vidare. Delvis utifrån kunskap från forskare och sakkunniga och dels utifrån att vi själva sitter inne på många bra lösningar.

Tillsammans gör vi skillnad!

Program

08:30 Fika

09:00 Välkommen - Prevention och samverkan är livsviktigt!

09:15 Dialog: Nulägesbild och viktiga frågor för dagen?

09:35 Fakta i frågan - sanningar och myter

09:50 Hur ser det ut med ANDTS enligt de unga ? - Tryggve Pederby, utredare, Region Uppsala

10:05 Vad tycker barn och unga själv att vi ska göra? - Hälsoäventyret i Uppsala län

10:20 Paus

10:30 Att förebygga droger - Vilka riskfaktorer bör vi uppmärksamma och vilka skyddsfaktorer bör vi arbeta med? - Hanna Ljungvall, lektor, Uppsala universitet.

11:10 Livsfarliga droger - trender och konsekvenser - Tobias Eriksson, överläkare Akademiska sjukhuset

12:00 Lunch

12:50 Hur fångar vi upp alla barn och unga på bästa sätt? - Charlotte Borg Skoglund, författare och associerad docent

13:35 Bordsdiskussioner: Hur når vi fler och hur påverkas vi av normer kopplat till droger?

13:55 Faror med de nya tobaksfria nikotinprodukterna - Helen Stjerna, generalsekretarare A Non Smoking Generation

14:30 Fika

14:50 Gruppdiskussioner och case: Hur kan vi i samverkan stärka vårt gemensamma arbete - för barn och ungas eget bästa?

15:20 Hur tar vi cannabissnacket? - Peter Moilanen, chef, Narkotikapolitiskt center

16:00 Avslut

Målgrupp

Personal och chefer från ungdomsmottagningar, elevhälsa, hälsoäventyret och andra parter som är viktiga för samverkan kring barn och unga i Uppsala län.

Anmälningstiden förlängd

Det går nu att anmäla sig fram till den 11 oktober.

Var:
Clarion Hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala
Kostnad:
Ingen kostnad. Vid ogiltig frånvaro kan en avgift tas ut.
Sista anmälningsdag:
11 okt 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Du kan inte anmäla dig längre. Sista anmälningsdag var den 11 oktober klockan 23.59.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss