Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

13 jan 2024 klocka 08.30 - 16.00

Hästkunskapsdagen 2023 framflyttat till 2024

Häst i hage

Nytt datum! Hästkunskapsdagen flyttas fram till den 13 januari 2024. Vi har även gjort några ändringar i programmet. Tema: Hästens behov, miljön och människan.

Välkommen till Hästkunskapsdagen som i år lyfter frågor om betydelsen av hästhållningen för människor, biologisk mångfald och för hållbar landsbygdsutveckling. Under dagen får du lära dig mer om hästens välfärd och hästens betydelse för bland annat för ungdomar och vuxna inom vård och rehabilitering.

Hästkunskapsdagen ger dig bra redskap som underlättar ditt vardagsarbete kring hästen och hästens behov. Du möter kunniga föreläsare och hästföretagare. Under dagen deltar bland annat Petra Andersson, Sofie Viksten Engfors, Jennifer Erlandsson, Margareta Bendroth, Christine Waldefjords och Anna Jansson. Fokusområden som kommer lyftas för en hållbar utveckling inom hästhållningen och hästens välfärd är bland annat följande:

  • Vad betyder hästen för oss människor idag?
  • Hur definieras hästhållningen som del av landsbygdsutvecklare?
  • Naturbete till häst
  • När blir det problem med djurskydd, hälsa och smittskydd?

Program för Hästkunskapsdagen

8:30–9.00 Kaffe och registrering

9:00–9:05 Välkomna, Maria Axelsson

9:05–9:50 Hästens välfärd utifrån dess roll som idrottsredskap och fritidssysselsättning. Vad betyder hästen för oss människor idag? Petra Andersson och Sofie V Engfors

9:50–10:30 Hästens betydelse som landsbygdsutvecklare, Jennifer Erlandsson

10:30–10:45 Bensträckare och kaffe

10:45–11:30 Brist på vallfoder – hur fodrar man bäst då, Anna Jansson

11:30–12.00 Frågor och reflektion, vakant

12:00–13:00 Lunch

13:00–13:45 Naturbete till häst – betydelse för biologisk mångfald och hästens välbefinnande, Margareta Bendroth

13:45–14:15 Människans beteende och/vs hästens beteende – När blir det problem med djurskydd, hälsa och smittskydd? Lena Malm

14:15–14:35 Kaffe

14:35–15:15 Hästens betydelse för ungdomar och vuxna inom vård och rehabilitering, Christine Wadefjords

15:15–15:40 Reflektion/inspel, vakant

15:40–15:50 Landsbygdsprogrammet – möjligheter och stöd för att utveckla landsbygden, Asnaketch Woldetensaye

15:50–16:00 Reflektion och sammanfattning av dagen, Maria Axelsson och Asnaketch Woldetensaye

Kostnad

375 kronor inklusive moms. Kostnaden inkluderar lunch och fika. Betalas till bankgiro 5052-1848. Ange ditt namn som betalande och ”Hästkunskapsdagen 2024”.

Frågor kontakta:

Asnaketch Woldetensaye, samordnare kompetensutveckling inom miljö och klimat, 010-223 33 74 eller e-post Asnaketch.woldetensaye@lansstyrelsen.se

Annika Pättiniemi, 010-223 32 56 eller annika.pattiniemi@lansstyrelsen.se

Kostpreferenser och hjälpmedel

Kontakta eller meddela organisatören.

Talarpresentationer

Maria Axelsson - Länsstyrelsen i Uppsala län

Enhetschef för enheten för landsbygdsenheten, som arbetar för en levande, smart och hållbar landsbygd i länet. Vi arbetar bland annat med företagsutveckling, livs­medel, bredband, bygdemedel, fiskerinäring, samt natur- och kulturmiljöer

 

 

 


Gunilla Lindgren – Länsstyrelsen i Uppsala län

Limnolog och regional åtgärdssamordnare på länsstyrelsen i Uppsala. Har islandshästar hemma på gården.

 

 

 

 

 

 

Petra Andersson

Lärare i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet, forskar om hästvälfärd, ryttare sedan barnsben.

 

 

 

 

 

 

Sofie Viksten Engfors

Fil. Dr. i husdjursvetenskap med inriktning etologi, har forskat på hur man mäter hästvälfärd. Har en bakgrund inom djur- och miljöskydd och är en inbiten hästnörd med en stor kärlek till smide, tappskor och lädersömnad.

 

 

 

 


Jennifer Erlandsson

Journalist, företagare och landsbygdsambassadör från Slöinge i Halland. Hon driver flera företag där landsbygd och hästar är grundbultar i verksamheten.


Jennifer brinner för att fler, framför allt kvinnor, ska våga driva företag från landsbygden och att diskussionen kring landsbygdsutveckling behöver breddas och vara mer kreativ.


I det arbetet har hon skapat det framgångsrika konceptet Lev din dröm och företaget Landsbygdsdröm, vars syfte är att bland annat tomma hus ska återbefolkas för att få fler att kunna bo, leva och verka på landsbygden, något som fått stort genomslag i hela Sverige.


Margareta Bendroth

Agronom och hästrådgivare vid Hushållningssällskapet i Sjuhärad. Hon informerar om häst på betesmarker och hur vi kan utnyttja resurserna på bästa sätt.

 

 

 

 Christine Wadefjords

Lärare i hästunderstödda insatser, inriktning aktivitet, Hästsportens folkhögskola Wången. Leg psykolog/leg psykoterapeut, handledare, vice ordförande i Organisationen för häst understödda insatser, OHI.

 

 

 

 

 

Lena Malm - Länsstyrelsen i Uppsala län

Länsveterinär i Uppsala. I länet arbetar länsveterinärerna med samordning, tillsyn och utveckling inom smittskydd, djurskydd och djurhälsa, livsmedelssäkerhet, personal inom djurens hälso- och sjukvård, läkemededel, antibiotikaresistens och beredskapsfrågor inom civilförsvaret.

På sin fritid har Lena även utbildat sig till ridlärare och är ideellt engagerad inom ridsporten i en förening som driver en större ridskola.Anna Jansson

Professor i husdjurens fysiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Hennes huvudsakliga fokusområden är arbets-, tränings- och näring-fysiologi, vätske-, och elektrolytbalans och kopplingen till tillväxt, hälsa och prestation.

 

 

 

 

Asnaketch Woldetensaye - Länsstyrelsen Uppsala län

Samordnare och projektledare för kompetensutveckling inom miljö och klimatom­råden (Greppa Näringen, Ett rikt odlingslandskap och Ekologisk produktion), vid enheten för landsbygdsutveckling.

 

 

 

 

Var:
Arena Hotell, Edith Södergransgata 6, Uppsala.
Kostnad:
375 kronor inklusive moms. Kostnaden inkluderar lunch och fika. Betalas till bankgiro 5052-1848. Ange ditt namn som betalande och ”Hästkunskapsdagen 2023”.
Sista anmälningsdag:
21 dec 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 92 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 21 december klockan 23.59.
Länstillhörighet (obligatorisk) * (obligatorisk)
Länstillhörighet (obligatorisk)


Verksamhetsområde (obligatorisk) * (obligatorisk)
Verksamhetsområde (obligatorisk)Länsstyrelsen, Greppa och EU logotyper

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss