• Eldningsförbud i hela Uppsala län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

31 maj 2023 klocka 13.00 - 14.30

Gör din egen Växtnäringsbalans

Foto: Mostphotos.com

Välkommen på en digital träff om att göra en växtnäringsbalans med hjälp av Greppa Näringen. En växtnäringsbalans ger dig en överblick över hur effektivt du använder växtnäringen på gården och hur det förändras över åren. Det är också något du måste göra inom stödet Precisonsodling - planering.

Är du aktiv inom nitratkänsligt område har du kanske sökt stödet Precisionsjordbruk – planering. En del, för att uppfylla kraven för detta stöd, är att göra en växtnäringsbalans på gårdsnivå minst var tredje år. Du ska räkna ut gårdsbalansen för kväve, fosfor och kalium totalt och per hektar. Den ska finnas tillgängligt att kontrollera sista ändringsdagen för SAM-ansökan den 15 juni.

Ett sätt att göra en växtnäringsbalans är att göra den via Greppa Näringens webbplats. På denna utbildning får du hjälp att använda Greppas program för att göra din växtnäringsbalans.

Medverkande

Tellie Karlsson, Greppa Näringen, Jordbruksverket visar hur du kan göra din egen växtnäringsbalans på Greppe Näringen webbplats.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Logga Greppa Näringen.

Aktiviten arrangeras i samverkan inom Greppa Näringen Region Mitt, Länsstyrelserna i Gävleborgs, Dalarnas, Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands och Örebros län.

Var:
Digitalt via Zoom. Länk till utbildningen skickas ut en dag innan.
Kostnad:
Aktiviteten är kostnadsfri och finansieras genom Landsbygdsprogrammet.
Sista anmälningsdag:
29 maj 2023

Kontakt