07 jun 2023 klocka 13.00 - 16.00

Var med och ta fram strategin för ett jämställt och jämlikt Uppsala län

Människor

Länsstyrelsen i Uppsala län och Region Uppsala bjuder in till dialog med civilsamhällesorganisationer i Uppsala län om länsstrategin för jämställdhet och jämlikhet som är under framtagande.

Om jämställdhetsstrategin

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att ta fram länsstrategier inom jämställdhet för 2024–2027. Länsstrategin ska vara en viljeinriktning för länet utifrån identifierade utmaningar och behov samt fungera som ett stöd för länets arbete.

Syfte och innehåll

Syftet med workshopen är att inhämta tankar, idéer, kunskap och erfarenhet från er. Tillsammans synliggör vi de strategiskt utmanande jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna i länet utifrån civilsamhällets perspektiv.

Under seminariet så kommer vi att lyfta relevanta frågeställningar om hur olika grupper i samhället drabbas av bristande jämställdhet och jämlikhet i Uppsala län. Länsstyrelsen i Uppsala kommer även att presentera förslag på tematiska områden för länsstrategin som ni ges möjlighet att påverka.

Målgrupp

Civilsamhällesorganisationer i Uppsala län.

Var:
Hotell Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
31 maj 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Du kan inte anmäla dig längre. Sista anmälningsdag var den 31 maj klockan 23.59.

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss