31 aug 2023 klocka 09.00 - 16.15

Meningsfull fritid för alla barn och unga

Illustration med fyra ungdomar som vinkar

Varmt välkommen till en heldag där vi sätter fokus på en meningsfull och inkluderande fritid för alla barn och unga i Uppsala län. Dagen innehåller flera intressanta och inspirerande föreläsningar och goda exempel från länet.

Att arbeta samordnat, främjande och förebyggande ger bättre förutsättningar till goda och jämlika uppväxtvillkor. Att arbeta långsiktigt, systematiskt och strategiskt med att stärka skyddsfaktorer ger positiva effekter. Meningsfull fritid är en av flera viktiga skyddsfaktorer och har positiva effekter på barn och ungas fysiska och psykiska hälsa och mående.

Under den här dagen belyser vi:

  • tidiga insatser som en social investering
  • systematiskt arbete med universell våldsprevention i en kommun där fritid som arena är inkluderad
  • hur vi kan sänka trösklar för att nå fler
  • varför det är viktigt att arbeta för jämställdhet, mänskliga rättigheter och demokrati. Dagen kommer även visa på goda exempel från länet.

Målgrupp

Dagen riktar sig till yrkesverksamma i Uppsala län som arbetar inom fritid som arena, t.ex. fritidsledare, eller de som i sitt yrke möter barn och unga och ser behov av stärkt samverkan med fritiden. Dagen riktar sig även till beslutsfattare, chefer och politiker inom området ungas fritid eller ansvariga för verksamheter riktade till unga på deras fritid.

Program

08:30 Kaffe och smörgås

09:00 Länsstyrelsen hälsar välkommen.

09:15 Barn och ungas fritid i Uppsala län utifrån Liv och hälsa ung - Tryggve Pederby, Region Uppsala

09:30 Utanförskap och unga - socioekonomiska analyser av främjande öppen fritidsgårdsverksamhet - Andreas Björn, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

11:00 Universell våldsprevention med fritiden som arena - Stina Graad, Borås stad

12:00 Lunch

13:00 En inkluderande idrott för alla - Eva Dovebris och Markus Puskala, RF-SISU Uppland

13:30 Goda exempel från länet:

  • Målet är ingenting - vägen är allt! - Morgongåva boxningsklubb
  • Tillsammans för ungdomar i Knivsta - Uppsökargruppen, Knivsta kommun
  • Stenhagens fritidsgård arbetar för att inkludera tjejer och nå föräldrar - Denise Fjellner, Uppsala kommun

14:30 Paus

15:00 Pojkar och unga män i en hederskontext och förebyggande insatser genom metoden Shanazi hjältar - Hoshi Kafashi, grundare av Shanazi hjältar

16:15 Slut

Var:
Elite Hotel Academia, Suttungs gränd 6, Uppsala
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
16 aug 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Du kan inte anmäla dig längre. Sista anmälningsdag var den 2 augusti klockan 13.25.

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss