05- 07 sep 2023 klocka 12.00 - 15.00

Välkommen till nationell förvaltarträff 2023

tredelad bild: 1. pojke som ligger på en bänk i skogen; 2. sandstrand och spegelblankt hav om kvällen, 3. forsande älv

Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Uppsala län och Upplandsstiftelsen bjuder in förvaltare av skyddade områden till en nationell förvaltarträff i Uppsala län. Inbjudan riktas till dig som arbetar på nationell eller regional nivå, till exempel på länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller någon av naturvårdsstiftelserna.

Temat för årets träff är långsiktig förvaltning i en föränderlig värld. Under dag 1 och 3 kommer vi att vara inomhus på Scandic Uppsala Nord Länk till annan webbplats. och dag 2 är avsatt för exkursioner, se det preliminära programmet nedan.

Långsiktig förvaltning i en föränderlig värld

tisdag 5 september

12.00 -13.00 Lunch

13.00 -13.20 Inledning, välkomsthälsning och presentationsrunda (Naturvårdsverket, NV)

13.20 -13.40 Välkommen till Uppsala (Länsstyrelsen i Uppsala län)

13.40 -13.45 Bensträckare

13.45 -14.30 Inledning om träffens tema, att planera trots föränderliga förutsättningar
– budget, klimat, pandemier

 • Budgetkonsekvenser och framtiden?
 • introduktion gruppdiskussioner dag 1 (NV)

14.30 -15.00 Eftermiddagsfika

15.00 -16.00 Gruppdiskussioner 1, flera alternativa pass t. ex:

 • klimatperspektiv i förvaltningen
 • samarbeten med ÅGP
 • uppföljning, nya SDF-krav, snabbvariant
 • besöksmönster, pandemi m.m.
 • budgetosäkerhet och konsekvenser (alternativa finansieringskällor/modeller)

16.00 - 17.30 Pågående arbete med nationellt måldokument (NV)

16.30 - 17.00 Natura 2000 och åtaganden förvaltning (NV)

18.00 Middag

Gemensam kvällsaktivitet för dem som vill:

 • Linné och Linnestigarna i Uppsala. Vandring från hotellet (19:15) och upp på Röboåsen. Lisel Hamring, naturguide, och Agneta Säfsten, Uppsala kommun, berättar om Linnés vandringar och dagens arbete med Linnéstigarna. Vandringen går huvudsakligen på upplysta vägar och stigar.

onsdag 6 september

8.00 Avfärd exkursioner (Länsstyrelsen och Upplandsstiftelsen)

 • Mälarlandskapet: Hjälstaviken och Biskops-Arnö Länk till annan webbplats., betesmarker, strandängar, grova träd, tillgänglighet, samverkan i Natura 2000
 • Dalälven: Bredforsen och Båtfors, strömmande vatten, restaurering av lekbottnar, svämängar och svämskog. Båtfors är otillgängligt och svårvandrat. Vi planerar för fältlunch för att hinna ut på öarna.
 • Kalkrika trakter längs kusten: Ledskär Länk till annan webbplats. och Slada, strandängar, rikkärr, kalkbarrskog, tillgänglighet, samverkan i Natura 2000. Lunch på Ängskär med funderingar kring turism och företagande i Natura 2000 och reservat.

19.00 Middag

torsdag 7 september

8.30 -9.00 Sammanfattning från gruppdiskussioner dag 1 (NV)

9.00 -9.30 Presentation besöksklassning

9:30 - 9:40 Introduktion gruppdiskussioner dag 2 –friluftsliv och naturskötsel

9.40-10.00 Fika

10.00–11.30 Gruppdiskussioner 2, åtgärdsbehov och prioriteringar (grupper både för naturskötsel och friluftsliv)

 • besöksklassning
 • skog
 • våtmark
 • hävdmiljöer

11.30-12.30 Lunch

12.30-13.00 Summering diskussioner dag 2 (NV)

13.00-13.20 Presentation av strategin för natur- och kulturvårdande skötsel av skog (NV)

13.20-13.50 Natura 2000 – det praktiska. Frågor och diskussion

13.50-14.30 Summering av mötet (NV) och avslutande tid för diskussion och frågor.

14.30 Fika

Anmälan

Sista dag för anmälan var den 21 juni.

Eventuella avbokningar ska ske till skyddadnatur.uppsala@lansstyrelsen.se. Avbokning som sker senast 5 juli debiteras ej. Avbokning senast 3 augusti debiteras med 50 %, senast 21 augusti med 75 % och senast 28 augusti med 90 % av beställningens värde. Om avbokning inte sker, kommer deltagaren att debiteras hela kostnaden för mat och boende.

Efteranmälan kan göras till skyddadnatur.uppsala@lansstyrelsen.se fram till den 28 augusti och deltagande på konferensen kommer att vara möjlig i mån av plats. Vid sen anmälan behöver deltagaren själv boka boende.

Var:
Uppsala, Scandic Uppsala Nord
Kostnad:
Mat och boende kommer att faktureras respektive deltagare. Naturvårdsverket står för övriga kostnader.
Sista anmälningsdag:
21 jun 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan. Bekräftelsen genereras automatiskt och omedelbart. Om du inte får en bekräftelse kontakta Länsstyrelsen i Uppsala län. Se kontakt nedan.

Det är inte möjligt att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 21 juni klockan 23.59.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss