Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

23 maj 2023 klocka 08.30 - 11.00

Att förebygga suicid bland unga med uppehållstillstånd för gymnasiestudier

Barn på brygga

Länsstyrelserna i Uppsala, Stockholm, Västmanland, Östergötland, Södermanland och Gotlands län bjuder in till ett seminarium för att uppmärksamma och förebygga förekomsten av suicidalfall bland ungdomar som har fått uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen.

Det finns indikationer på att antalet suicid har ökat bland ungdomar med uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Det finns ingen klar bild av omfattningen och skälen till ökningen så vi har därför valt att uppmärksamma frågan i förebyggande syfte. Vi kommer även att informera om migrationsverkets nya praxis efter en vägledande dom från Migrationsöverdomstolen. Det innebär i korthet att kravet på egen försörjning måste uppfyllas när det tidsbegränsade uppehållstillståndet upphör vilket är en skärpning jämfört med nuvarande praxis.

Innehåll

På seminariet deltar Malin Ström och Åsa Ersborg från Rädda Barnen som har lång erfarenhet av att arbeta med den här gruppen ungdomar. Rädda Barnen kommer att berätta om vad beslutet innebär i praktiken och hur många från målgruppen som riskerar att påverkas.

Vi har också bjudit in psykiatrikern Ulla-Karin Nyberg från Region Stockholm som har stor erfarenhet av att arbeta med suicidprevention och skrivit flera böcker på ämnet kommer att ge konkreta tips på vad yrkesverksamma ska vara uppmärksamma på i mötet med en ungdom.

Program

08.30 - 09.00 Vad innebär det nya beslutet och hur många riskerar att påverkas? – Rädda barnen

09.00 - 09.30 Hur ser situationen ut för ungdomarna och vilka är behoven? – Rädda barnen

09.30 - 10.45 Vad ska man vara uppmärksam på i mötet med en ungdom? Region Stockholm

10:45 -11:00 Frågor

Målgrupp

Yrkesverksamma inom kommun, region och civilsamhälle.

Var:
Digitalt. Länk skickas ut till anmälda deltagare dagen innan seminariet.
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
19 maj 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Du kan inte anmäla dig längre. Sista anmälningsdag var den 19 maj klockan 23.59.

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss