16 maj 2023 klocka 15.00 - 16.30

Tillsammans mot välfärdbrottslighet

Två händer håller ihop två pusselbitar

Brott mot välfärden är inget nytt fenomen, men i många fall en utmaning och utvecklingsfråga i kommunen. Tjänstepersoner långt ute i organisationen upplever behov av stöd från ledningen för att våga driva frågorna kring välfärdsbrottslighet. Därför behöver kommuner och regioner arbeta brottsförebyggande och systematiskt för att säkerställa att det finns fungerande rutiner för att upptäcka och hantera problemen som uppstår. 

Länsstyrelserna i Uppsala och Västmanlands län i samarbete med Västerås stad bjuder in förtroendevalda till en digital utbildning om välfärdsbrott.

Man är ju inte så sugen på att börja vända på stenarna om man inte vet att man har högsta ledningens stöd i det

Välfärdsbrott och otillåten påverkan på SKR:s webbplats Länk till annan webbplats.

Brott och oegentligheter mot kommuner och regioner förekommer och utgör ett hot mot demokratin och välfärdssystemen. Därför behöver kommuner och regioner arbeta brottsförebyggande och systematiskt för att säkerställa att det finns fungerande rutiner för att upptäcka och hantera problemen som uppstår.

Program 16 maj 2023

  • Inledning - Länsstyrelserna i Uppsala och Västmanlands län, Anna Haid och Sanela Cerimagic, Björn Gustafsson, Västerås stad
  • Välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan. Från fusk till systemhotande brottslighet, Christina Kiernan, samordnare välfärdsbrottslighet, otillåten påverkan och våldsbejakande extremism Sveriges kommuner och regioner
  • Välfärdsbrott mot kommuner och regioner, Johanna Skinnari, Brottsförebyggande rådet
  • Avrundning av mötet

Den mest effektiva åtgärden mot välfärdsbrott är att aldrig ge oseriösa aktörer tillträde till marknaden, skriver Brottsförebyggande rådet i rapporten Välfärdsbrott mot kommuner och regioner. Vår förhoppning är att du efter utbildningen fått ytterligare information för att fortsätta driva och ge förutsättningar i utvecklingsarbetet och införande av systematiskt arbetssätt mot välfärdsbrottslighet.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är folkvald i kommun och/eller region. Där du hanterar och beslutar om olika välfärdstjänster inom offentlig sektor.

Praktisk information

Datum och tid

16 maj kl. 15.00 – 16.30, digitalt via Teams. Länk skickas ut efter anmälningstidens utgång.

Plats

Utbildningen sker digitalt via Teams. Länk skickas ut efter anmälningstidens utgång.

Anmälan

Anmälan sker på Länsstyrelsen i Västmanlands läns webbplats

Kontakt

Sanela Cerimagic, Länsstyrelsen Västmanland Tfn: 010-224 92 36,
e-post: sanela.cerimagic@lansstyrelsen.se

Anna Haid, Länsstyrelsen i Uppsala län, Tfn: 010-22 33 262, e-post: anna.haid@lansstyrelsen.se

Björn Gustafsson, Västerås stad Tfn: 021-39 93 85, e-post: bjorn.gustafsson@vasteras.se

Var:
Utbildningen sker digitalt via Teams. Länk skickas ut efter anmälningstidens utgång.
Kostnad:
Utan kostnad
Sista anmälningsdag:
08 maj 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss