24 maj 2023 klocka 13.00 - 16.00

Var med och ta fram strategin för ett jämställt och jämlikt Uppsala län!

Händer i cirkel

Bristande jämställdhet och jämlikhet är en stor samhällsutmaning som kräver god samverkan samt ett strategiskt och långsiktigt arbete.

Om jämställdhetsstrategin

Länsstyrelserna har fått regeringsuppdraget att ta fram länsstrategier inom jämställdhet för 2024–2027. Den regionala strategin ska vara en viljeinriktning för länet utifrån identifierade utmaningar och behov samt fungera som ett stöd för länets arbete. Strategierna ska utgå från regionala utmaningar och förutsättningar och Uppsala läns strategi kommer även att omfatta jämlikhetsutmaningar i länet.

Strategin ska tas fram i samverkan med länets aktörer. Länsstyrelsen bjuder nu in nyckelfunktioner och sakkunniga för att vara delaktiga i processen och att påverka och bidra till strategins teman och viljeinriktning!

Syfte och innehåll

Syftet med workshopen är att inhämta tankar, idéer, kunskap och erfarenhet från länets alla aktörer. Tillsammans synliggör vi de strategiskt utmanande jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna i länet.

Under seminariet kommer vi att lyfta relevanta frågeställningar om hur olika grupper i samhället drabbas av bristande jämställdhet och jämlikhet i Uppsala län. Länsstyrelsen kommer även att presentera förslag på tematiska områden för länsstrategin som ni ges möjlighet att påverka.

Vi kommer bland annat att diskutera jämställdhets- och jämlikhetsutmaningar inom:

  • samhällsklimat och tillit,
  • livsvillkor och levnadsvanor/hälsa
  • mäns våld mot kvinnor
  • ekonomisk jämställdhet och arbetsmarknad
  • civil beredskap

Vi kommer tillsammans i workshops arbetar vidare kring utmaningarna för att med samlad kunskap och erfarenhet hitta vägar framåt för ett jämställt och jämlikt Uppsala län!

Målgrupp

Målgruppen för workshopen är du som arbetar med frågor som rör jämställdhet och social hållbarhet samt ovanstående utmaningar. Workshopen riktar sig särskilt till dig som arbetar som chef, utvecklingsledare, verksamhetsledare, strateg eller liknande i kommun, Region Uppsala eller statlig myndighet i Uppsala län.


Var:
Elite hotel Academia, Suttungs gränd 6 (nära stationen), Uppsala
Kostnad:
Ingen kostnad. Eftermiddagsfika ingår.
Sista anmälningsdag:
10 maj 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns ett begränsat antal platser till workshopen. Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att vid fullbokat möte fördela platser för en spridning geografiskt och mellan verksamheter.

Det finns 12 lediga platser kvar.


Kostpreferenser och hjälpmedel

Kontakta eller meddela organisatören.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss