15 jun 2023 klocka 09.00 - 12.00

Att motverka otrygghet och brott i skolan - en utbildning om framgångsrikt förebyggande arbete i skolan

Skola barn mobbing

Hälften av landets ungdomar har det senaste året utsatts för något brott och de flesta sker i skolmiljön. Att bli retad, tafsad, knuffad eller slagen är vardag i dagens skolor. Att elever och lärare få höra negativa skällsord förekommer för ofta.

Vad kan skolan göra för att motverka otrygghet, motverka brott och få en tryggare skola?

Länsstyrelserna i Uppsala och Västmanlands län bjuder in till en digital förmiddag med inspirerande exempel om hur du kan arbeta för att motverka otrygghet och brott i skolan. Att förändra en negativ kultur görs lokalt!

Under denna förmiddag får du tips från skolans värld om vad som görs och kan göras för att stärka tryggheten och trivseln i skolan. Skolverket lyfter fram vikten av ett systematiskt trygghets- och säkerhetsarbete och att arbeta med tidiga insatser. Stiftelsen Tryggare Sverige berättar om metoden Tryggare Skola. Hör även hur Hälsoäventyret arbetar med våldspreventivt arbete med fokus på maskulinitet som en riskfaktor.

Att förändra attityder och negativa normer leder till en lugnare, tryggare och roligare skola. Alla i skolan vinner - eleverna får studiero och bättre betyg och elever och lärare får en god arbetsmiljö.

Målgrupp

Lärare, rektorer, elevhälsa, fritidsverksamhet, fältarbetare, kommunpoliser, brottsförebyggande samordnare eller andra förebyggande enheter som samarbetar med skolan.

Var med och lyssna och delta på denna digitala förmiddag!

09.00-09.05 Välkomna och inledningSanela Cerimagic och Anna Haid – Länsstyrelserna Uppsala och Västmanlands län

09.05-09.35 Skolverkets arbete med Trygg och säker skola samt erfarenheter från uppdraget om Tidiga och Samordnade Insatser (TSI) för barn och unga. - Maria Elmér och Ebba Silfverstolpe Agardh, Skolverket

09.40-10.10 Vad säger ungdomarna om trygghet? resultaten från Liv och hälsa Ung – Tryggve Pederby, Region Uppsala

10.10-10.20 Paus

10.20-10.50 Tryggare skola, en metod för att arbeta systematiskt med otrygghet i skolan, Marika Haug, Stiftelsen Tryggare Sverige

10.50-11.10 Workshop- Deltagarna får reflektera i mindre grupper hur de arbetar och hur de vill förbättra de förebyggande insatserna för en tryggare och proaktiv skola

11.10 -11.20 Vad är våldet och varför ska vi arbeta med våldsprevention, Dennis Nyström Länsstyrelsen Västmanlands län

11.20-11.40 Hur arbeta med våldsprevention i skolan och vad säger eleverna om tystnadskulturenCarina Hesse Bohlin - Hälsoäventyret Uppsala län

11.40-11:55 Våldspreventivt arbete i skolan, vikten av tidigt samordnade insatser, Heby kommun

11.55-12.00 Avrundning av förmiddagen – Sanela och Anna - Länsstyrelserna

Var:
Digitalt via Zoom. Länk skickas ut några dagar innan utbildningsdagen.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
09 jun 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 285 lediga platser kvar.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss