Snöfall i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

12 apr 2023 klocka 13.00 - 16.00

Vägar framåt för god relationshälsa och sexuell hälsa för personer med IF och NPF

Människor i grupp

Hur ska vi arbeta tillsammans för att fler personer med IF (intellektuell funktionsnedsättning) eller NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) ska må bra i sina relationer och sin sexualitet? Länsstyrelsen bjuder in till en workshop för att gemensamt synliggöra behov som finns och hitta vägar framåt.

Bakgrund

Personer med funktionsnedsättning riskerar i högre utsträckning att utsättas för både psykiskt och fysiskt våld och övergrepp. Personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är särskilt sårbara. Många personer med funktionsnedsättning är beroende av andra i sitt dagliga liv vilket är en förklaring till ökad utsatthet. Beroendet kan även medföra en risk för att våldet osynliggörs och upprepas. 

Syfte

Att synliggöra och skapa aktiv medvetenhet om relations- och sexuell hälsa hos personer med funktionsnedsättning, såsom föräldrar-barnrelationer, romantiska kärleksrelationer samt vänskapsrelationer för personer med IF och NPF.

Innehåll

FUB Uppsala län kommer att hålla i en workshop där målet är att identifiera och synliggöra yrkesverksammas behov av kompetens för att kunna möta behoven som personer med funktionsnedsättning har. Att diskutera hur yrkesverksammas behov kan mötas genom kunskapshöjande insatser och vilka verktyg som skulle kunna underlätta arbetet med att möjliggöra god relations- och sexuell hälsa för personer med IF och NPF i Uppsala län.­

En del av träffen kommer även att bidra som ett underlag inför framtagande av en ny länsstrategin i Uppsala län för 2024–2027 i syfte att bidra till de jämställdhetspolitiska målen. Strategin ska belysa hur olika exkluderande maktstrukturer och diskrimineringsgrunder samverkar och förstärker varandra och hur de negativa effekterna av det kan motverkas.

Målgrupp

Vi vänder oss till yrkesverksamma inom länets kommuner, regionen samt civilsamhället som i sitt arbete möter barn och unga samt vuxna med IF och NPF. Workshopen vänder sig också till yrkesverksamma som i sitt arbete möter föräldrar och andra viktiga vuxna till unga med IF och NPF.

13:00 - 13:20 Länsstyrelsen inleder och hälsar välkommen

13:20 - 15:00 FUB Uppsala län workshop

15:00 - 15:20 Paus och fika

15:20 - 15:50 Länsstyrelsen informerar om den nya jämställdhetsstrategin

15:50 - 16:00 Avslutning

Kostpreferenser och hjälpmedel

Kontakta eller meddela länsstyrelsens kontaktperson för evenemanget.

Var:
Elite Hotel Academia, Uppsala
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
03 apr 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Du kan inte anmäla dig längre. Sista anmälningsdag var den 3 april klockan 23:59.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss