Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

22 mar 2023 klocka 17.00 - 19.00

Samråd nationella minoriteter

Tecknad bild av flera personer i ett möte

Länsstyrelsen i Uppsala län och Region Uppsala välkomnar länets nationella minoriteter till samråd. Samrådet är ett tillfälle för dig som tillhör en nationell minoritet att framföra synpunkter och ha inflytande i frågor som berör dig.

Om samrådet

Utifrån lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk samarbetar länsstyrelsen och Region Uppsala med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. Samråden behandlar aktuella och tematiska frågor, exempelvis utifrån vad som är aktuellt i våra olika verksamheter.

Syftet med samrådet är att skapa förutsättningar för en gemensam kunskapsuppbyggnad samt långsiktig och kontinuerligt löpande dialog om nationella minoriteter.

Målgrupp

Målgrupp för samrådet är personer i Uppsala län som identifierar sig som tillhörande en av Sveriges fem nationella minoriteter: samer (som också är ett urfolk), romer, judar, tornedalingar och sverigefinnar.

Dagordning samråd 22 mars

1. Inledning

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Länsstyrelsen och Region Uppsala

4. Aktuellt inom kulturområdet nationellt och regionalt/lokalt - Region Uppsala

5. Hur vi arbetar med våld i nära relation - Länsstyrelsen och Region Uppsala

6. Dialog och inspel på intressanta föredrag och föredragshållare till Sociala hållbarhetsveckan i höst. Vad skulle ni tycka vore intressant att del av? Vad skulle ni vilja lyfta fram? Har ni förslag på bra föredrag/personer?

7. Nästa möte

8. Övriga frågor

Kostpreferenser och hjälpmedel

Kontakta eller meddela organisatören.

Var:
Länsstyrelsen i Uppsala län, Bäverns gränd 17, Uppsala
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
16 mar 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.
Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss